دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
بهداشت و درمان

كميته بهداشت و درمان: سركار خانم ها نصرت زماني پور و فاطمه عبداللهي

اهم فعاليت هاي كميته بهداشت و درمان:

1-مديريت سلامت خانواده و زنان در سايه تلاش در استقرار نظام پايش و مراقبت

2-تعيين اولويت هاي تحقيقاتي سلامت زنان

3-تشكيل بانك اطلاعاتي مربوط به سلامت بانوان دانشگاه

530
1393/03/04
Powered by DorsaPortal