بيست وچهارمين كنفرانس بين المللي جامعه ايمن
بيست وچهارمين كنفرانس بين المللي جامعه ايمن"" class = "b1 file1 shownews5file1 img-responsive pull-lg-right pull-md-right pull-sm-right pull-xs-none">

بيست وچهارمين كنفرانس بين المللي جامعه ايمن در تاريخ 3-1 شهريورماه 1398 توسط مركزبين الملل حمايت از جوامع ايمن دانشگاه علوم پزشكي تبريز برگزار مي گردد.

محورهاي كنفرانس:

1.مديريت ايمني راه

2.ايمني زير ساخت ها و راه

3.وسايل نقليه ايمن

4.ايمني كاربران راه

5.خدمات اورژانس پيش بيمارستاني در حوادث ترافيكي

6.ثبت مصدوميت هاي ترافيكي

7.جامعه ايمن و ايمني ترافيك: چالش ها و راهكارها

8.جامعه ايمن در كشورهاي درحال توسعه

9.ارزشيابي برنامه ها در جامعه ايمن

10.آينده نگاري در ارتقاي ايمني

11.ايمني گروههاي آسيب پذير

12.ثبت مصدوميت ها

13.ارتقاي ايمني مبتني برشواهد

14.پيشگيري از خشونت و خودكشي

15- پيشگيري از سوختگي

16.ايمني كودكان در بحران هاي بين المللي

17.ايمني شغلي

18.ساير موضوعات مرتبط

جهت كسب اطلاعات بيشتر كليك نماييد

منبع:
معاونت تحقيقات و فنآوري
تعداد بازدید:
1500
تاریخ:
1398/06/01
تاريخ چاپ:
۱۳۹۹ دوشنبه ۵ خرداد
Powered by DorsaPortal