1398/03/27 مراحل تعيين محل خدمت
مراحل تعيين محل خدمت پرسنل جديد الاستخدام
بعد از معرفي نيرو توسط نيروي انساني دانشگاه به واحد گزينش مبني بر موافقت با استخدام و كسب امتياز لازم و نظريه موافقت هسته گزينش ، نيرو جهت معرفي به گواهي تندرستي طب كار ، سوء پيشينه ، تاييديه تحصيلي ، تاييديه كارت پايان خدمت ، تعهد محضري و ثبت در سيستم پرسنلي به اداره تامين و توزيع نيروي انساني دانشگاه مراجعه و بعد از بررسي پرونده استخدامي ابلاغ تعيين محل خدمت با توجه به برگ مشخصات شغل و شاغل و آگهي استخدام صادر مي شود.
تاريخ چاپ:
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۱ مرداد
Powered by DorsaPortal