1398/03/26 ورود به خدمت
ورود به خدمت در دستگاه دولتي چگونه است ؟
استفاده از هر گونه مجوز استخدام رسمي ، پيماني مستلزم وجود پست يا رديف خالي چارت سازماني در قالب تشكيلات مصوب است . 
تاريخ چاپ:
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۱ مرداد
Powered by DorsaPortal