1398/03/26 رابطه استخدام
رابطه استخدام در دستگاههاي دولتي چگونه است ؟
به منظور جذب نيرو در نهادهاي دولتي و اداري در فضاي رقابتي و با رعايت عدالت استخدامي و شايسته گزيني و سنجش توانمنديهاي عمومي و تخصصي از طريق آزمون يا مسابقه عمومي ، تخصصي ، مصاحبه به سه روش براي استخدام استفاده مي شود . استخدام رسمي ، پيماني ، قراردادي (شركتي )
تاريخ چاپ:
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۱ مرداد
Powered by DorsaPortal