آزمایشگاه های مراکز درمانی

نام شهرستان

زمینه فعالیت آزمایشگاه

ساعات حضور مسئول فنی

مسئول فنی

آدرس

تلفن

نوع وابستگی

نام بیمارستان

ردیف

بیرجند

کلینیکال و پاتولوژی

12-8

دکتر زردست

خیابان غفاری

32443001-9

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

بیمارستان ولیعصر (عج)

1

بیرجند

کلینیکال و پاتولوژی

12-8

دکتر فاطمه حقیقی،دکتر جواد بیجاری

خیابان طالقانی

32222300-32222600

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

بیمارستان امام رضا (ع)

2

بیرجند

کلینیکال

12-8

دکتر حمید آیتی

خیابان ارتش

32220591

وابسته به ارتش

بیمارستان بوعلی

3

بیرجند

کلینیکال

12-8

دکتر مهرناز پاکنهاد

خیابان پاسداران

3-32435012

وابسته به تامین اجتماعی

بیمارستان شهید رحیمی

4

بیرجند

کلینیکال

12-8

دکتر علی برزگر

خیابان طالقانی

32922854

وابسته به دانشگاه سپاه پاسداران

درمانگاه شهدا

5

قاین

کلینیکال و پاتولوژی

12-8

دکتر علی اسماعیلی

بلوار سیمان شهر،خیابان شفا

056-32563001-5

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

بیمارستان شهدا

6

قاین

کلینیکال

12-8

دکتر نقیب زاده

بلوار سیمان شهر

05625228061

وابسته به تامین اجتماعی

درمانگاه تامین اجتماعی

7

فردوس

کلینیکال و پاتولوژی

12-8

دکتر حسین علیزاده

خیابان شهید مطهری

056-32722801
داخلی143

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

بیمارستان شهید چمران

8

فردوس

کلینیکال

12-8

دکتر علیپور

بلوار جمهوری

05342226617

وابسته به تامین اجتماعی

درمانگاه تامین اجتماعی

9

بشرویه

کلینیکال

12-8

دکتر رضا عطایی

میدان بسیج-بلوار جهاد سازندگی

056-32778061

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

بیمارستان شفا

10

نهبندان

کلینیکال

12-8

دکتر حسین ناصری

بلوار امام خمینی

056-32624300

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

بیمارستان شهید آتشدست

11

سرایان

کلینیکال

12-8

دکتر باقری

انتهای خیابان 7 تیر

05358224800

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

درمانگاه امام زمان (عج)

12

بیرجند

کلینیکال

20-16

آقایان دکتر: زربان،ملکانه نمایی،عنانی فریدونی

خیابان طالقانی-بیمارستان

2222600-2222300

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

کلینیک ویژه

13

بیرجند

کلینیکال

12-8

دکتر زربان

خیابان غفاری-سازمان مرکزی دانشگاه

32395507

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

آزمایشگاه تحقیقات

14

بیرجند

میکروبیولوژی

12-8

دکتر نمایی

خیابان شهید کاوه

-

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

آزمایشگاه رفرانس

15

طبس

کلینیکال و پاتولوژی

12-8

دکتر ندا کامکار

بلوار امام رضا(ع)

056-32383300 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

آزمایشگاه مصطفی خمینی

16
تاریخ به روز رسانی:
1399/02/16
تعداد بازدید:
19
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند می باشد.     آخرین بروزرسانی:1399/03/12
Powered by DorsaPortal