واحد نظارت بر امور دندانپزشكي


كارشناس نظارت بر امور دندانپزشكي
دكتر حسين حاجي آبادي
 
مدرك تحصيلي: دكتراي دندان پزشكي
تلفن تماس: 32381339-056
دورنگار: 32235950-056
 

  

شرح وظايف كارشناس نظارت بر امور دندان پزشكي

 

  • جمع آوري اطلاعات و آمار مراكز پزشكي پزشكان و پيراپزشكان اعم از دولتي و بخش خصوصي و خيريه
  • برآورد نياز مراكز پزشكي با توجه من وضع موجود و مهيارهاي تعيين شده
  • ابلاغ و اجراي دقيق قوانين آئين نامه ها و ضوابط مربوط به خدمات پزشكان و پيراپزشكان و مراكز پزشكي اعم از دولتي و خصوصي و خيريه
  • بررسي و تكميل مداكر و پرونده خدمات و درخواستهاي پزشكان و پيراپزشكان و مراكز پزشكي
  • نظارت و ارزيابي عملكرد پزشكان و پيراپزشكان و مراكز پزشكي فعال در بخش خصوصي و خيريه در ارتباط با دستورالعملهاي ابلاغ شده بمنظور اجراي ضوابط خدمات درماني بيمه درماني و تعرفه هاي قانوني
  • صدور تاييديه هاي مربوط من خدمات و درخواستهاي پزشكان و پيراپزشكان و مراكز پزشكي طبق ضوابط و آئين نامه هاي قانوني
  • بازديد مستمر و بررسي دقيق تاسيسات تجهيزات و امكانات مورد نياز مراكز پزشكي مطب پزشكان و اعلام نواقص و كمبودها و تعيين مهلت معين بمنظور رفع نواقص آنها
  • رسيدگي من شكايات واصله تخلفات پزشكان و پيراپزشكان و مراكز پزشكيو ارائه گزارش لازم من مقام ما فوق بمنظور جلوگيري از دخالت افراد فاقد صلاحيت در امور پزشكي و تعطيل مراكز ارائه دهنده خدمات پزشكي غير مجاز و پيگيري افراد خاطي از طريق مراجع ذيصلاح
  • تهيه گزارش لازم و انجام ساير دستورات قانوني مقام مافوق

 

 
هدف كلي : ارتقاء سطح سلامت جامعه


سياستها و اهداف :

1- نظارت و بازرسي

2- اطلاع رساني و شفاف سازي

3- عملكرد

1- نظارت و بازرسي

الف ) نظارت و بازرسي از مطمناي دندانپزشكي خصوصي ، دولتي ، مراكز خيريه از نظر كمي و كيفي

ب ) نظارت و بازرسي بر محل كار كمك دندانپزشكان تجربي و منداران تجربي از نظر كمي و كيفي

ج ) نظارت و بازرسي از محل كار لابراتوارهاي دندانسازي

2- اطلاع رساني و شفاف سازي

الف ) ابلاغ قوانين ، آئين نامه ، دستورالعملها و بخشنامه هاي ارسالي از وزارت متبوع من افراد ذينفع

ب ) اعلام شرح وظايف كمك دنداپزشكان تجربي ، منداران تجربي و دندانسازان تجربي

ج ) اعلام مراكز خيريه داراي واحد دندانپزشكي و موسسات پزشكي غير دولتي

د ) اعلام اسامي كمك دندانپزشكان تجربي و منداران تجربي ، لابراتوارهاي دندانسازي

3- عملكرد

الف ) بررسي و تكميل مدارك و پرونده هاي خدماتي و درخواستهاي دندانپزشكان و مراكز دندانپزشكي

ب ) صدور پروانه مطب براي دندانپزشكان

ج ) صدور پروانه محل كار براي كمك دندانپزشكان تجربي ، منداران تجربي و لابراتوارهاي دندانسازي

د ) رسيدگي من شكايات واصله تخلفات دندانپزشكان و مراكز دندانپزشكي و ارائه گزارش من مقام مافوق بمنظور جلوگيري از دخالت افراد فاقد صلاحيت در امور دندانپزشكي

هـ) تعطيلي مراكز ارائه دهنده خدمات دندانپزشكي غير مجاز و پيگيري افراد خاطي از طريق مراجعه ذيصلاح

و ) جواب من سوالات از طريق سايت

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1394/03/09
تعداد بازدید:
2868
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند می باشد.     آخرین بروزرسانی:1399/03/12
Powered by DorsaPortal