واحد فناوري اطلاعات
 

مسئوليت ها:

-  دبير كميته HIS دانشگاه

      - مسئول فناوري اطلاعات معاونت درمان دانشگاه
      - نماينده ويژه نظام ارجاع الكترونيك دانشگاه
 
 
 
 
 شرح وظايف:
 
  • نظارت بر نحوه عملكرد HIS بيمارستان هاي تابعه دانشگاه
  • نظارت بر اجراي سامانه سپاس در بيمارستانهاي تابعه دانشگاه
  • اعتباربخشي و ارزشيابي واحد فناوري اطلاعات بيمارستانها
  • نيازسنجي نرم افزارهاي تحت شبكه حوزه مربوطه و اعلام آنها به مديريت فناوري و ارائه مشاوره هاي لازم دراين خصوص به مركز در جهت تهيه ، آماده سازي و ارتقاء نرم افزارهاي مورد نياز
  • تهيه و تدوين نيازهاي سخت افزاري و نرم افزاري ، پشتيباني و حفاظت سيستم رايانه اي

·        تعيين محدويت سيستم و پيش بيني توسعه آينده آن

·        مطالعه و ارزيابي فعاليت ها، سيستم ها و روش هاي موجود و ارائه پيشنهادات طرح هاي اصلاحي

·        مشاركت در سمينارهاي تخصصي و ارائه نتايج حاصله ار تحقيقات و پيشرفت هاي علمي و فني مربوط به فناوري اطلاعات

·        مطالعه و تحقيق و تهيه طرح ها در زمينه به كارگيري فناوري اطلاعات در دستگاههاي دولتي

·        بررسي برنامه هاي مقدماتي و تدوين برنامه هاي آموزشي و كارآموزي

·        طراحي و تحليل سيستم و تهيه گردش عملياتي سيستم

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/14
تعداد بازدید:
1350
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal