معرفي واحد بيماريهاي خاص

واحد بيماريهاي خاص
 هدف:

 
شناسايي، پيشگيري . بهبود كيفيت خدمات درماني و جلوگيري از آسيب هاي اجتماعي، رواني، افزايش اميد به زندگي و درمان به موقع بيماران صعب العلاج به خصوص نارسايي مزمن كليه، پيوند اعضا، هموفيلي، تالاسمي،MS
 
 

محورهاي فعاليت:

 

 • معاونت سلامت
 • مركز مديريت پيوند و بيماري هاي خاص
 • معاونت درمان دانشگاه
 • واحد بيماريهاي خاص
 • كميته بيماران خاص استانداري
 • هيات امناء ارزي
 • سازمانهاي بيمه گر
 • انجمن ها و سازمانهاي حمايتي
 • سازمان انتقال خون
 • بخشهاي همودياليز و دياليز صفاقي
 • بخشهاي پيوند اعضا و نسوج
 • بخشهاي سرطان
 • بخشهاي هموفيلي
 • بخشهاي تالاسمي
 • درمانگاه عروق
 • داروخانه توزيع كننده داروهاي خاص
 • آزمايشگاه تشخيص پيش از تولد و زنجيره ها
 • كارشناسان مستقر در معاونت بهداشتي(تالاسمي، هموفيلي، سرطان)
 • تربيت بدني هيات ورزشي بيماران خاص
پرسنل واحد:
 
 
 
هادي دهقاني

سمت: مسئول امور اداري و بيماري هاي خاص
مدرك تحصيلي: كارشناس پرستاري
تلفن تماس: 32381320-056
 
 
 
شرح وظايف
· بررسي و شناخت و تعيين ميزان بيماريهاي خاص در استان

· برنامه ريزي بمنظور هماهنگي كميته هاي علمي و فني بيماريهاي خاص استان

· تعيين و اعلام من موقع اعتبارات و تجهيزات مورد نياز من منظور پيش بيني در بودجه سالانه

· جمع‌آوري،كنترل تجزيه و تحليل و ارسال من موقع آمار و اطلاعات مربوط من پيگيري بيماريهاي خاص

· ارائه پيشنهادات كاربردي‌و تهيه‌مطالب بمنظور‌اجراي‌آموزشهاي‌عمومي‌من‌بيماران‌در زمينه بيماريهاي خاص

· هماهني و جلب همكاريهاي درون بخشي و برون بخشي و ساير بخشهاي اجتماعي،اقتصادي من منظور پيشبرد برنامه ها

· اجراي پروژه‌هاي تحقيقات كار بردي در خصوص بيماريهاي خاص از تصويب تا ابلاغ

· برآورد و پيش بيني تجهيزات و امكانات تخصصي جهت مبتلايان من بيماريهاي خاص در بيمارستانها و ساير مراكز درماني

· برنامه ريزي بمنظور تهيه نرم افزار هاي آموزشي بمنظور ارتقاء سطح عملكرد و ايجاد بانك اطلاعاتي بيماران خاص

· همكاري در تهيه ليست داروهاي مصرفي بيماران خاص و داروهاي موجود در استان و بيمارستانها

· تهيه و ارسال گزارش عملكرد به مسئولين مربوطه

· نظارت بر نحوه ارائه خدمات من بيماران خاص در مراكز خدمات درماني

· برنامه ريزي در خصوص آموزشي پرسنل بخشهاي مربوطه در مورد بيماريهاي خاص ( تالاسمي ، هموفيلي ، پيوند اعضاء ، دياليز خوني ، دياليز صفاقي و سرطال )

· همكاري و هماهنگي با واحدهاي فراهم آوري اعضا ( از جسد )

· درخواست به موقع اعتبارات و تجهيزات مورد نياز از زير مجموعه استاني به منظور پيش بيني سالانه
 
 
آذر ساجد

سمت: كارشناس كنترل عفونت
مدرك تحصيلي: كارشناس پرستاري
تلفن تماس: 32381321-056
ايميل: sajed@bums.ac.ir
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مريم عزيزي

سمت: كارشناس بيماري هاي خاص
مدرك تحصيلي: كارشناس پرستاري
تلفن تماس: 32381319-056
ايميل: bums.ac.ir@--
 
 
 

 
شرح وظايف
 
· تكميل چك ليست هاي ماشينهاي دياليز و RO بخش هاي دياليز استان
· كنترل انبارهاي لوازم مصرفي بخش هاي دياليز استان
· ثبت آمار و اطلاعات بيماران خاص در وب سايت وزارتخانه
· جمع اوري اطلاعات و آمار بيماران خاص به منظور شناخت و تعيين ميزان پراكندگي بيماري هاي خاص در سطح استان
· ساماندهي و همكاري در برگزاري كميته هاي علمي و فني بيمارستاني
· همكاري در تهيه ليست داروهاي مصرفي بيماران خاص و داروهاي موجود در استان و بيمارستانها
· تهيه و ارسال گزارش عملكرد به مسئولين مربوطه
· همكاري و هماهنگي با واحدهاي فراهم آوري اعضا
· مشاركت در اجراي پروژه‌هاي تحقيقات كار بردي در خصوص بيماريهاي خاص از تصويب تا ابلاغ

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1394/03/24
تعداد بازدید:
3731
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal