معرفي واحد مامايي

معرفي واحد مامايي

 

واحد مامايي در جهت راهبرد اهداف سلامتي مادران و كودكان فعاليت مي نمايد و برنامه هاي اجرايي آن در سطح دانشگاه علوم پزشكي در معاونت درمان در چارچوب سلامت مادران كودكان و نوزادان مي باشد
 
 
 
اهم فعاليتها

1.برگزاري كميته ها :
 
  1. كميته كاهش مرگ و مير مادران باردار اين كميته مسئول برگزاري جلسات و و پيگيري مصوبات و مداخلات تصويب شده در جهت كاهش آمار مرگ و مير مادران مي باشد . بصورت پاره وقت جهت برنامه سلامت مادران و پيگيري موارد مرگ مادر با بررسي دقيق پرونده هاي مرگ مادر و انجام مداخلات لازم جهت جلوگيري از بروز موارد مشابه و پيگيري مصوبات كميته هاي دانشگاهي و اعلام به زير گروههاي مربوطه با تشكيل دقيق و مرتب كميته هاي دانشگاهي بر حسب بروز موارد مرگ مادر
  2. برگزاري كميته علمي و هسته آموزشي دوستدار مادر و پيگيري مصوبات آن
  3. كميته مرگ كودكان 1 تا 59 ماهه
  4. اين كميته مسئول برگزاري جلسات و پيگيري مصوبات و مداخلات تصويب شده در جهت كاهش آمار مرگ و مير كودكان 1 تا 59 ماهه مي باشد .
 
 
2. برگزاري دوره هاي آموزشي
 
1- دوره هاي آموزشي و باز آموزي حضوري و غير حضوري جهت ماماهاي سراسر استان

-2استاندارد سازي خدمات و نيروي انساني مامايي : برآورد نيروي انساني مورد نياز زايشگاهها تقسيم نيروهاي طرحي مامايي و نقل و انتقال آنها ارزشيابي زايشگاهها بررسي وضعيت موجود فضاي فيزيكي ،امكانات ،تجهيزات و نيروي انساني در بخش نوزادان

3-نظارت بر مطب هاي زنان و مامايي بخش خصوصي و درمانگاههاي سراسر استان و پيگيري و پاسخگويي به شكايات مامايي و ديگر نامه هاي رسيده به معاونت درمان در اين خصوص 
 
 
3.اقدامات مرگ مادر:
 
1-هماهنگي درون بخشي به منظور گزارش فوري مرگ مادر

2-دريافت گزارش فوري مرگ مادر از مراكز بهداشتي و درماني
3- ثبت اطلاعات مرگ مادر در پورتال وزارت

4-بررسي پرونده هاي بيمارستاني مرگ مادر از نظر اقدامات انجام شده

5-دريافت پرسشگري مرگ مادر باردار از معاونت بهداشتي و دانشگاههاي ديگر

6-ارسال آمار و فرمهاي مرگ مادري از 7 تا 12 و جدول استخراج شده از پرسشنامه در پايان هر نيم سال به وزارت متبوع

7-جمع بندي گزارش مرگ و مير مادر باردار جهت ارائه در سايت نظام مراقبت مرگ مادر

8-تهيه نمودار مقايسه اي مرگ ومير مادر باردار در جهت ارائه گزارش فصلي و ساليانه به رياست دانشگاه
9- تهيه ويژه نامه مرگ مادر
 
 
4. پيگيري برنامه هاي وزارتي سلامت نوزادان
 
1-برگزاري كارگاههاي پيشرفته و مقدماتي احياء نوزاد جهت پزشكان وماماها وپرستاران بخشهاي نوزادان ،اطاق عمل و زايشگاه
2-راه اندازي مراقبت آغوشي در بخش نوزادان 
 
 
    5. پيگيري برنامه هاي وزارتي مرگ و مير كودكان 59-1 ماهه
 
1-جمع آوري آمار مرگ از شبكه هاي بهداشت و درمان و معاونت بهداشتي
2-پيگيري مصوبات و مداخلات تصويب شده در جهت كاهش آمار مرگ و مير 
 
 
    6. اجراي برنامه حاكميت باليني در اتاق زايمان
 
1-راه اندازي زايمان فيزيولوژي
2- اقدام در جهت دريافت لوح بيمارستان دوستدار مادر 
 
 
ساير اقدامات شامل:
1-تدوين برنامه عملياتي ساليانه و ارسال به وزارت متبوع واجرا وپايش برنامه تا آخر سال
2-جمع بندي آمار موارد زايمان طبيعي و سزارين از بيمارستانهاي تحت پوشش و تحليل آمار مزبور

 

 
 

تاریخ به روز رسانی:
1394/03/06
تعداد بازدید:
1907
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند می باشد.     آخرین بروزرسانی:1399/03/12
Powered by DorsaPortal