مدارك مورد نياز و مراحل كميسيون پزشكي
مراحل كميسيون پزشكي و مدارك مورد نياز
 
 
 
مراحل انجام كار 


1 - معرفينامه از اداره محل خدمت با درج علت ارجاع به كميسيون از قبيل موارد فوق الذكر

2 - ثبت در معاونت درمان و ارجاع به كميسيون

3 - بررسي مدارك از جهت كامل بودن و اعلام نواقص به محل خدمت يا متقاضي

4 - تفكيك موارد بر اساس نوع بيماري و هماهنگي و دعوت از متخصصين مربوطه

5 - تشكيل جلسه و اعلام نتيجه به دستگاه مربوطهمدارك
مورد نظر

 • اصل معرفينامه با درج علت بيماري ( نوع درخواست)
 • اصل گواهي پزشك معالج با تشخيص بيماري
 • تبصره : در خصوص بيماران متقاضي از كار افتادگي در ج كلمه از كار افتادگي در سر نسخه بيمار ضروري است.
 • اصل فيش واريزي
 • استعلاجي : مبلغ 9000 ريال
 • كار افتادگي : مبلغ 32000 ريال
 • اظهارنظر در در خصوص در يافت داروهاي گران قيمت و مخدر : مبلغ 12000 ريال به حساب سيبا به شماره 217321903004 نزدبانك ملي در وجه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ( تعرفه سال 1388)
 • مدارك پزشكي بنابه نوع بيماري :
 • درموارد بستري و يا اعمال جراحي :برگ پذيرش و ترخيص ، خلاصه پرونده ، شرح عمل
 • در موارد غير بستري : سرنسخه ، دفترچه بيمه
 • در كليه موارد فوق بايد مستندات مربوط به اقدامات پاراكلنيكي از قبيل : آزمايشات، راديو گرافي ، نوار قلب تست ورزش ، اكو ، اسكن قلب ، نوار عصب و عضله ،CT ، MRI سونوگرافي ،برگه آسيب شناسي به همراه داشته باشد
تاریخ به روز رسانی:
1394/03/09
تعداد بازدید:
4611
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند می باشد.     آخرین بروزرسانی:1399/03/12
Powered by DorsaPortal