دوره هاي آموزشي معاونت درمان

گروه هدف

مكان برگزاري

تاريخ برگزاري

مدت دوره

نحوه برگزاري

نوع دوره

عنوان دوره

رديف

ماما –پرستار-بهيار-

سالن اجتماعات ولي عصر( عج)

30/1/1394

6ساعت

حضوري

شغلي

كارگاه تماس پوست با پوست مادر ونوزادوتغذيه با شيرمادردريك ساعت اول تولد

1

مديران و كارشناسان

سالن اجتماعات معاونت درمان

16-15/02/94

16 ساعته

حضوري

بهبود مديريت

كارگاه برنامه نويسي عملياتي

2

ماما

سالن اجتماعات معاونت درمان

11-2/03/94

60 ساعته

حضوري

شغلي

كارگاه زايمان فيزيولوژيك

3

مديران و كارشناسان

سالن اجتماعات معاونت درمان

17/03/94

8 ساعته

حضوري

بهبود مديريت

كارگاه ارتقاء فرايند و بهبود كيفيت

4

ماما

پرتال دانشگاه-الكترونيكي

21/05/94

28/05/94

10 ساعته

غير حضوري

شغلي

خونريزي پس از زايمان و چسبندگي جفت

5

پرسنل فوريتها-پرسنل باليني

سالن اجتماعات معاونت درمان

12/05/94

8 ساعته

حضوري

شغلي

امداد هوايي

6

كارشناسان فناوري اطلاعات

سالن اجتماعات معاونت درمان

18/07/94

16 ساعته

حضوري

شغلي

Crystal-Report

 

7

كارشناسان فناوري اطلاعات

سالن اجتماعات معاونت درمان

20/07/94

16 ساعته

حضوري

شغلي

SQL Server

8

كارشناسان باليني و ستادي

سالن اجتماعات معاونت درمان

18/08/94

6 ساعته

حضوري

شغلي

نحوه برخورد با فرد معتاد

9

پرستار- اتاق عمل-هوشبري-فوريت پزشكي-بهيار-ماما

پرتال دانشگاه-الكترونيكي

26/08/94

3/09/94

20 ساعته

غير حضوري

شغلي

راهنماي باليني پرستاري ج1

10

ماما

پرتال دانشگاه-الكترونيكي

17/9/1394

10ساعت

غير حضوري

شغلي

خونريزي پس از زايمان وچسبندگي غير طبيعي جفت

11

پزشك-پرسنل باليني

سالن اجتماعات معاونت درمان

24/9/1394

8ساعت

حضوري

بهبود مديريت

اشنايي بااعتبار بخشي بيمارستاني

12

پزشك زنان-ماما

سالن اجتماعات معاونت درمان

25/9/1394

6ساعت

حضوري

شغلي

ارزيابي سلامت جنين

13

پرستار- اتاق عمل-هوشبري-فوريت پزشكي-بهيار-ماما

پرتال دانشگاه-الكترونيكي

25/09/94

2/10/94

20 ساعته

غير حضوري

شغلي

راهنماي باليني پرستاري ج2

14

پرسنل ازمايشگاه

پرتال دانشگاه-الكترونيكي

28/9/1394

8 ساعته

غير حضوري

شغلي

دستور العمل مديريت پسماندهاي ازمايشگاهي

15

ماما

سالن اجتماعات معاونت درمان

9/10/94و10/10/94

16ساعت

حضوري

شغلي

حمايت طلبي از ترويج زايمان طبيعي

16

پرسنل      باليني-پرسنل فوريت ها

سالناجتماعاتبيمارستان شهيد چمران

12/10/94و13/10/94

16ساعت

حضوري

شغلي

اورژانس هاي مامايي

17

پرسنل باليني –پرسنل فوريت ها

سالن اجتماعات معاونت درمان

16/10/1394و17/10/94

16ساعت

حضوري

شغلي

اورژانس هاي مامايي

18

پرسنل باليني

پرتال دانشگاه -الكترونيكي

21/10/94

20ساعت

حضوري

شغلي

بسته ي خدمتي نوزاد سالم

19

پرستار- اتاق عمل-هوشبري-فوريت پزشكي-بهيار-ماما

پرتال دانشگاه-

30/10/94

2/11/

20 ساعته

غير حضوري

شغلي

راهنماي باليني پرستاري ج3

20

پرسنل ازمايشگاه

پرتال دانشگاه

29/10/94

12ساعت

غير حضوري

شغلي

اصول كنترل كيفي در ازمايشگاه

21

 

تاریخ به روز رسانی:
1394/10/12
تعداد بازدید:
1022
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند می باشد.     آخرین بروزرسانی:1399/03/12
Powered by DorsaPortal