طرح شكايت

طرح شكايت

 

شهروند گراميچنانچه شما از نحوه ارائه خدمات مراكز درماني ، بيمارستان ها، مطب ها، كلينيك ها اعم از خصوصي و دولتي استان خراسان جنوبي در زمينه‌هاي نقض قوانين، عدم انجام وظيفه، اطاله رسيدگي، عدم پاسخگويي يا ضعف در ارائه خدمات شكايتي داشته و شخصاذينفع آن بوده و از اين دانشگاه خواهان رسيدگي براي احقاق حق خود باشيد و يا به عنوان يك شهروند آگاه با حس مسووليت اجتماعي از سو جريان درماني خصوصي و دولتي اطلاعاتي داريد، مي‌توانيد شكايت و يا اطلاعات خود از اين گونه سو جريانات را با توجه و رعايت نكات زير به سامانه رسيدگي به شكايات معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند ارسال نماييد تا وفق مقررات به آن رسيدگي شود. بديهي است دريافتشكايات و اعلامات از وزارتخانه ها و دستگاه‌ها مندرج در بند الف ماده 2 قانون سازمان بازرسي كل كشور خارج از اين سيستم و از طريق مكاتبه، دورنگار (فاكس)، تماس با شماره تلفن 136 و مراجعه حضوري به سازمان نيز امكان پذير است.
 
 
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1394/03/09
تعداد بازدید:
1251
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند می باشد.     آخرین بروزرسانی:1399/03/18
Powered by DorsaPortal