پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 28 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
چك ليست پايش و ارزشيابي واحد تزريقات و پانسمان چك ليست پايش و ارزشيابي واحد تزريقات و پانسمان 1398/08/11 134
مراقب نمونه مراقب نمونه 1397/08/20 91
بهورز نمونه بهورز نمونه 1397/08/20 108
چك ليست نظارتي خانه هاي بهداشت چك ليست نظارتي خانه هاي بهداشت 1397/08/19 161
چك ليست نظارتي داروخانه هاي مراكز بهداشتي درماني چك ليست نظارتي داروخانه هاي مراكز بهداشتي درماني 1397/08/19 270
چك ليست شماره 3بررسي خدمات دارويي چك ليست شماره 3بررسي خدمات دارويي 1397/08/19 98
چك ليست شماره 2 بررسي خدمات دارويي چك ليست شماره 2 بررسي خدمات دارويي 1397/08/19 123
چك ليست شماره 1بررسي خدمات دارويي چك ليست شماره 1بررسي خدمات دارويي 1397/08/19 125
چك ليست مراكز نمونه گيري وآزمايشگاههاي غربالگري نوزادان چك ليست مراكز نمونه گيري وآزمايشگاههاي غربالگري نوزادان 1397/08/13 93
چك ليست مراكز نمونه گيري چك ليست مراكز نمونه گيري 1397/08/13 84
چك ليست عملكرد نيروهاي پزشك خانواده(اخري) چك ليست عملكرد نيروهاي پزشك خانواده(اخري) 1397/08/13 89
چك ليست سطح دو چك ليست سطح دو 1397/08/13 90
چك ليست تشخيص آزمايشگاهي ليشمانيوز چك ليست تشخيص آزمايشگاهي ليشمانيوز 1397/08/13 126
چك ليست بازديد حمايتي آزمايشگاه مالاريا(otss) چك ليست بازديد حمايتي آزمايشگاه مالاريا(otss) 1397/08/13 123
چك ليست اسمير وكشت سل چك ليست اسمير وكشت سل 1397/08/13 105
چك ليست ارزيابي رپيد تست مالاريا چك ليست ارزيابي رپيد تست مالاريا 1397/08/13 107
چك ليست ارزيابي بيروني آزمايشگاه مالاريا چك ليست ارزيابي بيروني آزمايشگاه مالاريا 1397/08/13 97
چك ليست ارزشيابي مديريت نظام تضمين كيفيت مالاريا چك ليست ارزشيابي مديريت نظام تضمين كيفيت مالاريا 1397/08/13 109
چك ليست ارجاع چك ليست ارجاع 1397/08/13 102
چك ليست سطح يك چك ليست سطح يك 1397/08/13 138
چک لیست نظارت و پایش از انبار امور دارویی چک لیست نظارت و پایش از انبار امور دارویی 1395/02/25 275
آزمايشگاه هاي مواد مخدر آزمايشگاه هاي مواد مخدر 1395/01/15 120
آزمايشگاه غربالگري نوزادان آزمايشگاه غربالگري نوزادان 1395/01/15 97
آزمايشگاه تشخيص التور آزمايشگاه تشخيص التور 1395/01/15 104
آزمايشگاه تالاسمي آزمايشگاه تالاسمي 1395/01/15 112
آزمايشگاه اسمير مستقيم سل آزمايشگاه اسمير مستقيم سل 1395/01/15 123
ارزيابي سيستم كيفيت در آزمايشگاه پزشكي ارزيابي سيستم كيفيت در آزمايشگاه پزشكي 1395/01/15 109
آشنايي با دارونامه هاي خانه هاي بهداشت آشنايي با دارونامه هاي خانه هاي بهداشت 1395/01/14 246
<<   <  1  >   >>  
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند می باشد.      آخرین بروزرسانی:1399/05/12
Powered by DorsaPortal