پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 29 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
ثبت مراجعين با سندروم‌ها و اتيولوژي‌هاي آميزشي در ماه-pdf ثبت مراجعين با سندروم‌ها و اتيولوژي‌هاي آميزشي در ماه-pdf 1395/05/13 202
فرم شماره 3خلاصه اطلاعات بررسي اپيدميولوژيك طغيان بيماري هاي منتقله از غذا-pdf فرم شماره 3خلاصه اطلاعات بررسي اپيدميولوژيك طغيان بيماري هاي منتقله از غذا-pdf 1395/05/13 189
فرمهاي 1 تا 6 مراقبت التور-pdf فرمهاي 1 تا 6 مراقبت التور-pdf 1395/05/13 366
جدول گزارش هفتگي موارد اسهالي-pdf جدول گزارش هفتگي موارد اسهالي-pdf 1395/05/13 182
فرم آمار روزانه واكسيناسون-pdf فرم آمار روزانه واكسيناسون-pdf 1395/05/13 145
فرم آمار لام هاي خوني تهيه شده در برنامه بيمار يابي تب هاي بازگرد-pdf فرم آمار لام هاي خوني تهيه شده در برنامه بيمار يابي تب هاي بازگرد-pdf 1395/05/13 178
فرم بررسي CCHF - جديد94 فرم بررسي CCHF - جديد94 1395/05/13 207
فرم بررسي انفرادي بيماري cchf فرم بررسي انفرادي بيماري cchf 1395/05/13 161
فرم بررسي انفرادي بيماري تب راجعه-pdf فرم بررسي انفرادي بيماري تب راجعه-pdf 1395/05/13 105
فرم بررسي انفرادي بيماري تب مالت -pdf فرم بررسي انفرادي بيماري تب مالت -pdf 1395/05/13 586
فرم بررسي انفرادي بيماري سالك-pdf فرم بررسي انفرادي بيماري سالك-pdf 1395/05/13 291
فرم بررسي انفرادي بيماري كيست هيداتيك فرم بررسي انفرادي بيماري كيست هيداتيك 1395/05/13 253
فرم بررسي انفرادي هاري-pdf فرم بررسي انفرادي هاري-pdf 1395/05/13 199
فرم بررسي سل-جديد 94-pdf فرم بررسي سل-جديد 94-pdf 1395/05/13 191
فرم بررسي سياه زخم-جديد94 -pdf فرم بررسي سياه زخم-جديد94 -pdf 1395/05/13 224
فرم چوب خط واكسيناسيون-pdf فرم چوب خط واكسيناسيون-pdf 1395/05/13 251
فرم خلاصه اطلاعات اپيدميولوژيك موارد لپتوسپيروز -pdf فرم خلاصه اطلاعات اپيدميولوژيك موارد لپتوسپيروز -pdf 1395/05/13 152
فرم درخواست واكسن-pdf فرم درخواست واكسن-pdf 1395/05/13 1385
فرم رپيد تست از ستاد معاونت به مركز مديريت-zip فرم رپيد تست از ستاد معاونت به مركز مديريت-zip 1395/05/13 189
فرم رپيد تست درمركز بهداشت-zip فرم رپيد تست درمركز بهداشت-zip 1395/05/13 229
فرم شماره 1- ليست خطي بيماران در طغيان بيماري منتقله از آب و غذا-pdf فرم شماره 1- ليست خطي بيماران در طغيان بيماري منتقله از آب و غذا-pdf 1395/05/13 330
فرم شماره 2- بررسي اپيدميولوژيك طغيان بيماري‌هاي منتقله از آب و غذا-pdf فرم شماره 2- بررسي اپيدميولوژيك طغيان بيماري‌هاي منتقله از آب و غذا-pdf 1395/05/13 237
فرم شماره 3 گزارش ماهانه ي سندروم ها و اتيولوژي هاي آميزشي به مركز مديريت بيماري ها-pdf فرم شماره 3 گزارش ماهانه ي سندروم ها و اتيولوژي هاي آميزشي به مركز مديريت بيماري ها-pdf 1395/05/13 141
فرم گزارش تعدادگستردهخلط انجام شده براي بيماريابي وپيگيري درمان-pdf فرم گزارش تعدادگستردهخلط انجام شده براي بيماريابي وپيگيري درمان-pdf 1395/05/13 95
فرم گزارش تلفني و بررسي اپيدمولوژيكي بيماري وبا در ايران -pdf فرم گزارش تلفني و بررسي اپيدمولوژيكي بيماري وبا در ايران -pdf 1395/05/13 120
فرم گزارش ماهيانة اطلاعات موارد حيوان‌گزيدگي نيازمند به درمان پيشگيري از هاري -pdf فرم گزارش ماهيانة اطلاعات موارد حيوان‌گزيدگي نيازمند به درمان پيشگيري از هاري -pdf 1395/05/13 103
فرم ليست گزارش تلفني موارد حيوان گزيدگي-pdf فرم ليست گزارش تلفني موارد حيوان گزيدگي-pdf 1395/05/13 176
فرمهاي برنامه بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن-pdf فرمهاي برنامه بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن-pdf 1395/05/13 136
مجموعه فرمهاي گزارشدهي ايدز-pdf مجموعه فرمهاي گزارشدهي ايدز-pdf 1395/05/13 109
<<   <  1  >   >>  
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند می باشد.      آخرین بروزرسانی:1399/05/12
Powered by DorsaPortal