اعضای هیئت موسس
 

 

 

 

 

 

 

 

نامریحانه

نام خانوادگی: هوشیار

مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی

پست الکترونیک

reyhaneh.houshyar@gmail.com

 تمام وقت

CV

سامانه پژوهان 

ناممحمد

نام خانوادگی: فریدونی

مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی ایمونولوژی

پست الکترونیک

fery1351@yahoo.com

تمام وقت 

CV

 

ناممحمد رضا

نام خانوادگی: عابدینی

مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی پزشکی سلولی مولکولی(فارماکولوژی)

پست الکترونیک

mohrabe@yahoo.com

تمام وقت 

CV

 

ناممهدی

نام خانوادگی: کرمیان

مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی انگل شناسی

پست الکترونیک

karamianm@yahoo.com

پاره وقت

 CV

ناممحمد یحیی

نام خانوادگی: حنفی بجد

مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی نانوتکنولوژی

پست الکترونیک

my_hanafi_bojd@yahoo.com 

پاره وقت

CV

نامسید مهدی

نام خانوادگی: سجادی

مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

پست الکترونیک

Sajadi.mehdi60@yahoo.com

 پاره وقت

 CV

ناممحسن

نام خانوادگی: ناصری

مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی پزشکی مولکولی

پست الکترونیک

Naseri_m2003@yahoo.com 

پاره وقت

 CV

  
تاریخ به روز رسانی:
1398/12/06
تعداد بازدید:
2227
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal