پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 118 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شغل: نماينده بيمه سلامت
نام: مينا
نام خانوادگی: ملكي زاده
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 3066
مستقیم: 32383066 دورنگار:

عنوان شغل: نگهبان
نام: ابوالقاسم
نام خانوادگی: آذريار
مدرک تحصیلی: د
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 3030
مستقیم: 32383030 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول فني داروخانه
نام: مهسا
نام خانوادگی: يونسي مقدم
مدرک تحصیلی: دكتراي داروسازي
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 3080
مستقیم: 32383080 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول فناوري اطلاعات
نام: احمد
نام خانوادگی: رجب زاده
مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد فناوري اطلاعات سلامت
پست الکترونیک: ahmad.rajabzadeh@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 3035
مستقیم: 32383035 دورنگار: 05632836253

عنوان شغل: مسئول زايشگاه
نام: زكيه
نام خانوادگی: غلامي
مدرک تحصیلی: كارشناس مامايي
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 3110
مستقیم: 32383110 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول راديولوژي
نام: وجيهه
نام خانوادگی: جراحي
مدرک تحصیلی: كاردان راديولوژي
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 3028
مستقیم: 32383028 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول دفتر
نام: فاطمه
نام خانوادگی: اسدي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 3304
مستقیم: 32383304 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول درآمد
نام: محمد
نام خانوادگی: مرادي
مدرک تحصیلی: كارشناس مديريت بيمارستاني
پست الکترونیک: m.moradi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 3061
مستقیم: 32383061 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول خدمات مالي مركز بهداشت طبس
نام: محمد
نام خانوادگی: نجاريان
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: najjarianmohammad@yahoo.com
تلفن داخلی: 231
مستقیم: 03534222255 دورنگار: 03534225192

عنوان شغل: مسئول خدمات پشتيباني
نام: مهدي
نام خانوادگی: غلامي
مدرک تحصیلی: كارشناس مديريت
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 3186
مستقیم: 32383186 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول حسابداري شبكه بهداشت و درمان طبس
نام: محمود
نام خانوادگی: مسعودي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: masoodi_mahmood@yahoo.com
تلفن داخلی: 204
مستقیم: 03534225196 دورنگار: 03534225192

عنوان شغل: مسئول تجهيزات پزشكي
نام: سيد جواد
نام خانوادگی: احمدي
مدرک تحصیلی: كارشناس تجهيزات پزشكي
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 3041
مستقیم: 32383041 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول بهداشت محيط و حرفه اي مركز بهداشت طبس
نام: سيد حميد
نام خانوادگی: متوليان سجادي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: h.sajadi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 212
مستقیم: 03534222455 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول بهداشت محيط
نام: حكيمه
نام خانوادگی: فولادي مقدم
مدرک تحصیلی: بهداشت محيط
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 3076
مستقیم: 32383076 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول انتظامات
نام: ابوالقاسم
نام خانوادگی: آذريار
مدرک تحصیلی: ديپلم
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 3040
مستقیم: 05632383040 دورنگار:

<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>  
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند می باشد.     آخرین بروزرسانی:1399/03/12
Powered by DorsaPortal