پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 29 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شغل: رئيس دانشكده بهداشت
نام: محمدرضا
نام خانوادگی: دكترميري
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: miri_moh2516@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1650
مستقیم: 32381650 دورنگار: 32381132

عنوان شغل: مسئول دفتردانشكده
نام: فاطمه
نام خانوادگی: دلاكه
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: dalakeh.fatemeh@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1651
مستقیم: 32381651 دورنگار: 31631651

عنوان شغل: مديرگروه بهداشت عمومي
نام: نرگس
نام خانوادگی: معاشري
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: nel@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1652
مستقیم: 32381652 دورنگار:

عنوان شغل: مربي وعضو هيات علمي
نام: وحيده
نام خانوادگی: مهندس ابوالحسن نژاد
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: v.abolhasannejad@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1653
مستقیم: 32381653 دورنگار:

عنوان شغل: دكتراي آموزش بهداشت
نام: انسيه
نام خانوادگی: نوروزي
مدرک تحصیلی: دكتراي آموزش بهداشت
پست الکترونیک: ensiyehnorozi@yahoo.com
تلفن داخلی: 1653
مستقیم: 32381653 دورنگار: 32381132

عنوان شغل: كارشناس بهداشت عمومي
نام: مريم
نام خانوادگی: بهلگردي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1654
مستقیم: 32381654 دورنگار:

عنوان شغل: كارشناس روانشناسي باليني
نام: شيما
نام خانوادگی: بهداني
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1655
مستقیم: 32381655 دورنگار: 32381132

عنوان شغل: كارشناس ارشد آموزش بهداشت
نام: سيده فاطمه
نام خانوادگی: رحيمي
مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد آموزش بهداشت
پست الکترونیک: fateme.rahimi64@yahoo.com
تلفن داخلی: 1656
مستقیم: 32381656 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول آموزش دانشكده
نام: حميدرضا
نام خانوادگی: مهندس عناني
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: h.r.sarab@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1657
مستقیم: 32381657 دورنگار:

عنوان شغل: عضوهيئت علمي
نام: رسول
نام خانوادگی: خسروي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1658
مستقیم: 32381658 دورنگار:

عنوان شغل: متخصص تغذيه-عضوهيئت علمي
نام: فاطمه
نام خانوادگی: حسين زاده
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1658
مستقیم: 32381658 دورنگار:

عنوان شغل: عضوهيئت علمي
نام: جواد
نام خانوادگی: قدوسي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1658
مستقیم: 32381658 دورنگار:

عنوان شغل: مديرامورپژوهشي
نام: غلامرضا
نام خانوادگی: مهندس شريف زاده
مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد اپيدميولوژي
پست الکترونیک: rezamood@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1659
مستقیم: 32381659 دورنگار:

عنوان شغل: استادياروعضوهيئت علمي
نام: ميترا
نام خانوادگی: دكترمودي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: mitra_m2561@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1660
مستقیم: 32381660 دورنگار:

عنوان شغل: مربي وعضوهيئت علمي
نام: مريم
نام خانوادگی: دكتر خدادادي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: khodadadi.maryam@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1661
مستقیم: 32381661 دورنگار:

<<   <  1 2  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal