پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 16 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شغل: مسئول دفتر رياست
نام: مرضيه
نام خانوادگی: امتحاني
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1700
مستقیم: 32381700 دورنگار:

عنوان شغل: رئيس دانشكده
نام: پروين
نام خانوادگی: پروايي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1701
مستقیم: 32381701 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول دفتر
نام: معصومه
نام خانوادگی: برزگري
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1702
مستقیم: 32381702 دورنگار:

عنوان شغل: كارشناس آموزش
نام: فرزانه
نام خانوادگی: ناروئي قوي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: narooey@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1705
مستقیم: 32381705 دورنگار: 32227553

عنوان شغل: كارشناس آموزش
نام: مهناز
نام خانوادگی: خابازي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1706
مستقیم: 32381706 دورنگار:

عنوان شغل: متصدي انبار
نام: فاطمه زهرا
نام خانوادگی: سيفي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1707
مستقیم: 32381707 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول تجهيزات
نام: مجيد
نام خانوادگی: مالكي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: malkimajid@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1710
مستقیم: 32381710 دورنگار:

عنوان شغل: هيئت علمي
نام: فريبا
نام خانوادگی: عماديان رضوي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: dr.emadian@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1711
مستقیم: 32381711 دورنگار:

عنوان شغل: متصدي اتاق مواد 1
نام: مرضيه
نام خانوادگی: افخمي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1716
مستقیم: 32381716 دورنگار: 32234715

عنوان شغل: متصدي اتاق مواد
نام: فهيمه
نام خانوادگی: سرزهي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1719
مستقیم: 32381719 دورنگار: 32234715

عنوان شغل: نگهبان
نام: نگهباني
نام خانوادگی: نگهباني
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1722
مستقیم: 32381722 دورنگار:

عنوان شغل: مهندس تاسيسات
نام: سيدمهدي
نام خانوادگی: شريفي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1731
مستقیم: 32381731 دورنگار:

عنوان شغل: كارشناس آموزش
نام: هدي
نام خانوادگی: فلكي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1736
مستقیم: 32381736 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول پذيرش
نام: بهناز
نام خانوادگی: عمراني
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1730
مستقیم: 32381730 دورنگار:

عنوان شغل: آبدارخانه
نام: طاهره
نام خانوادگی: صحراگرد
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1733
مستقیم: 32381733 دورنگار:

عنوان شغل: متصدي اتاق مواد 2
نام: فائزه
نام خانوادگی: مشمول
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1734
مستقیم: 32381734 دورنگار:

<<   <  1  >   >>  
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند می باشد.      آخرین بروزرسانی:1399/04/07
Powered by DorsaPortal