پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 26 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شغل: مسئول دفتردانشكده
نام: مجتبي
نام خانوادگی: نصرآبادي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1400
مستقیم: 32381400 دورنگار:

عنوان شغل: رياست دانشكده پرستاري و مامايي
نام: غلامحسين
نام خانوادگی: محمودي راد
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: midwifery@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1401
مستقیم: 32381401 دورنگار:

عنوان شغل: معاون پژوهشي
نام: احمد
نام خانوادگی: نصيري فورگ
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: nasiri2006@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1406
مستقیم: 32381406 دورنگار:

عنوان شغل: مدير گروه پرستاري
نام: سيد ابوالفضل
نام خانوادگی: وقار سيدين
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: portal@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1407
مستقیم: 32381407 دورنگار:

عنوان شغل: طرح
نام: سيدمرتضي
نام خانوادگی: كاظمي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1409
مستقیم: 32381409 دورنگار:

عنوان شغل: مدير گروه فوريت هاي پزشكي
نام: مرضيه
نام خانوادگی: مقرب
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: mogh13444@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1411
مستقیم: 32381411 دورنگار:

عنوان شغل: مدير گروه مامايي
نام: مرضيه
نام خانوادگی: ترشيزي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: midwifery@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1412
مستقیم: 32381412 دورنگار:

عنوان شغل: عضو هيئت علمي
نام: شهناز
نام خانوادگی: طبيعي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: shahnaztabiee@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1413
مستقیم: 32381413 دورنگار:

عنوان شغل: عضو هيئت علمي
نام: علي محمد
نام خانوادگی: ايزدپناه
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: izadpanahy@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1416
مستقیم: 32381416 دورنگار: 32440550

عنوان شغل: كارشناس آموزش
نام: سمانه
نام خانوادگی: زنگويي دوم
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1423
مستقیم: 32381423 دورنگار:

عنوان شغل: گروه مربيان پرستاري
نام: داود
نام خانوادگی: عودي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: davoodoudi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1424
مستقیم: 32381424 دورنگار:

عنوان شغل: عضو هيئت علمي
نام: حسين
نام خانوادگی: رحيمي
مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد پرستاري گرايش كودكان
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1424
مستقیم: 32381424 دورنگار:

عنوان شغل: گروه مربيان پرستاري
نام: زهرا
نام خانوادگی: يونسي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: z-unesi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1425
مستقیم: 32381425 دورنگار:

عنوان شغل: كارشناس پژوهش
نام: زهرا
نام خانوادگی: دانايي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1426
مستقیم: 32381426 دورنگار:

عنوان شغل: كارشناس تحصيلات تكميلي
نام: فرشته
نام خانوادگی: فوداجي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1427
مستقیم: 32381427 دورنگار:

<<   <  1 2  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal