نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse نقشه سایت بیمارستان ولیعصر(عج)نقشه سایت بیمارستان ولیعصر(عج)
ریاست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره ما</span>درباره ما
پيام رياست
تيم مديريتي
تاريخچه بيمارستان
افتخارات
منشور اخلاقي
Collapse معاونت آموزشيمعاونت آموزشي
سرپرست معاونت بيمارستان
گروه هاي آموزشي
آموزش فراگيران
پرسنل معاونت آموزشي
قوانين و مقررات آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزشي</span>آموزشي
Collapse اطفالاطفال
كارورزي اطفال(اينترن)
كارآموزي اطفال(استاژر)
دستياري كودكان
Collapse داخليداخلي
دستياري داخلي
كارورزي داخلي(اينترن)
كارآموزي داخلي(استاژر)
Collapse گروه ENTگروه ENT
كارآموزي ENT(استاژر)
كارورزي ENT(اينترن)
Collapse گروه چشمگروه چشم
كارورزي چشم(اينترن)
كارآموزي چشم (استاژر)
Collapse گروه عفونيگروه عفوني
كارورزي عفوني(اينترن)
كارآموزي عفوني (استاژر)
Collapse گروه راديولوژيگروه راديولوژي
دستياري راديولوژي
كارآموزي راديولوژي (استاژر)
Collapse گروه زنانگروه زنان
كارآموزي زنان(استاژر)
كارورزي زنان(اينترن)
كنفرانس ها
كميته هاي بيمارستاني
Collapse واحدهای بیمارستانواحدهای بیمارستان
Collapse بخش هاي درمانيبخش هاي درماني
اطفال
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">داخلي</span>داخلي
اعصاب
زنان- مردان-هماتولو‍ژي
عفوني
دياليز
ICU
اورژانس
زنان
زايشگاه
NICU
چشم - گوش و حلق وبيني
ICU اطفال
دپارتمان بيماران بين الملل
Collapse واحد پاراكلينيكواحد پاراكلينيك
آزمايشگاه
آندوسكوپي
اتاق تست ورزشEET
MRI
بانك خون
بينايي سنجي
داروخانه
سونوگرافي
شنوايي سنجي
ماموگرافي
سي تي اسكن
راديولوژي
واحد
لينك
Collapse حاكميت بالينيحاكميت باليني
اعتبار بخشي در بيمارستان ولي عصر (عج)
اعتباربخشي و Education and training
اعتباربخشي وRisk management
Collapse کتابخانهکتابخانه
صفحه اصلی کتابخانه
درباره کتابخانه
Collapse آیین نامهآیین نامه
بخش امانات
بخش اطلاع رساني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رسانه</span>رسانه
فارسی
لاتین
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریات</span>نشریات
لاتین
فارسی
لینک مفید
عضويت
پرسنل
تماس با ما
آموزشي
عملكرد
آموزش كاركنان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ويژه بيماران</span>ويژه بيماران
تماس با ما
نقشه وب سايت
دفترچه تلفن
پرسش و پاسخ
فرم شكايت
لينك ها
Collapse آموزش به بیمارآموزش به بیمار
خط مشی آموزش به بیمار
فرایند آموزش به بیمار
اعضای تیم آموزش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پمفلت آموزشی</span>پمفلت آموزشی
شیمی درمانی
اسهال و استفراغ
COPD
رژیم بیماران دیالیزی
پانکراتیت
دمیار
ترومبوز وریدهای عمقی
سرطان مري
پنوموني
فشار خون
زخم پيتيك
صفحه اصلي پمفلت آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مطالب آموزشی آموزش به بیمار</span>مطالب آموزشی آموزش به بیمار
عوارض جانبی شیمی درمانی
طبقه بندی داروهای شیمی درمانی
صفحه اصلي آموزش به بيمار
بيمه هاي طرف قرارداد
هزينه عمل هاي شايع در اين مركز
Collapse برنامه درمانگاهبرنامه درمانگاه
كلينيك صبح
Collapse فرم  هافرم ها
راند سوپروایزری بیمارستان
Collapse زیرسایت بخش جراحی قلبزیرسایت بخش جراحی قلب
معرفی دپارتمان
رياست مركز
براي اولين بار در خراسان جنوبي
Collapse مطالب آموزشيمطالب آموزشي
طرح هاي تحقيقاتي
كتاب آموزشي
بروشور
Collapse فرایندفرایند
فرایند بالینی
فرایند های غیر بالینی
واحد توسعه تحقيقات باليني
Collapse گروه داخليگروه داخلي
مدير گروه
اعضاء گروه
برنامه آموزشي و مقررات
Collapse دستياراندستياران
دستياران داخلي
فرم هاي دستياري
Collapse كارآموزان و كارورزانكارآموزان و كارورزان
قوانين و مقررات اينترن داخلي
برنامه كلاس هاي استاژري
برنامه كارگاه دستياري
برنامه روتيشن اينترن داخلي
برنامه روتيشن استاژري
قوانين و مقررات استاژر داخلي
برنامه كشيك استاژري
IPD
کانون جامعه پزشکیكليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal