پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 19 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شغل: مسئول دفتر ریاست
نام: مرضیه
نام خانوادگی: امتحانی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1700
مستقیم: 32381700 دورنگار:

عنوان شغل: رئیس دانشکده
نام: پروین
نام خانوادگی: پروایی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1701
مستقیم: 32381701 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول دفتر
نام: معصومه
نام خانوادگی: برزگری
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1702
مستقیم: 32381702 دورنگار:

عنوان شغل: معاون پژوهشی
نام: حمید
نام خانوادگی: عباس زاده
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1703
مستقیم: 32381703 دورنگار:

عنوان شغل: کارشناس پژوهش
نام: مونا
نام خانوادگی: چهکندی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1704
مستقیم: 32381704 دورنگار:

عنوان شغل: کارشناس آموزش
نام: فرزانه
نام خانوادگی: ناروئی قوی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: narooey@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1705
مستقیم: 32381705 دورنگار: 32227553

عنوان شغل: کارشناس آموزش
نام: مهناز
نام خانوادگی: خابازی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1706
مستقیم: 32381706 دورنگار:

عنوان شغل: متصدی انبار
نام: فاطمه زهرا
نام خانوادگی: سیفی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1707
مستقیم: 32381707 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول تجهیزات
نام: مجید
نام خانوادگی: مالکی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: malkimajid@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1710
مستقیم: 32381710 دورنگار:

عنوان شغل: هیئت علمی
نام: فریبا
نام خانوادگی: عمادیان رضوی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: dr.emadian@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1711
مستقیم: 32381711 دورنگار:

عنوان شغل: متصدی اتاق مواد 1
نام: مرضیه
نام خانوادگی: افخمی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1716
مستقیم: 32381716 دورنگار: 32234715

عنوان شغل: متصدی اتاق مواد
نام: فهیمه
نام خانوادگی: سرزهی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1719
مستقیم: 32381719 دورنگار: 32234715

عنوان شغل: نگهبان
نام: نگهبانی
نام خانوادگی: نگهبانی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1722
مستقیم: 32381722 دورنگار:

عنوان شغل: مهندس تاسیسات
نام: سیدمهدی
نام خانوادگی: شریفی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1731
مستقیم: 32381731 دورنگار:

عنوان شغل: کارشناس آموزش
نام: هدی
نام خانوادگی: فلکی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1736
مستقیم: 32381736 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول پذیرش
نام: بهناز
نام خانوادگی: عمرانی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1730
مستقیم: 32381730 دورنگار:

عنوان شغل: آبدارخانه
نام: طاهره
نام خانوادگی: صحراگرد
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1733
مستقیم: 32381733 دورنگار:

عنوان شغل: متصدی اتاق مواد 2
نام: فائزه
نام خانوادگی: مشمول
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1734
مستقیم: 32381734 دورنگار:

عنوان شغل: متصدی اتاق مواد
نام: فهیمه
نام خانوادگی: سرزهی
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1735
مستقیم: 32381735 دورنگار:

<<   <  1  >   >>  
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند می باشد.      آخرین بروزرسانی:1399/04/22
Powered by DorsaPortal