پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 51 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شغل: رياست شبكه
نام: عليرضا
نام خانوادگی: فريد هاشمي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 3844
مستقیم: 32933844 دورنگار: 05632933844

عنوان شغل: اموراداري شبكه
نام: حسين
نام خانوادگی: طاهري
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: taheri-h1339@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 3838
مستقیم: 32933838 دورنگار: 05632933838

عنوان شغل: معاون بهداشتي ورئيس مركزبهداشت
نام: حسين
نام خانوادگی: نادي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 3825
مستقیم: 32933825 دورنگار: 05632933825

عنوان شغل: مسئول حراست
نام: علي
نام خانوادگی: اكبري
مدرک تحصیلی: كارشناس بهداشت حرفه اي
پست الکترونیک: ali_akbari20@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 3828
مستقیم: 32933828 دورنگار: 05632933828

عنوان شغل: مسئول امورمالي
نام: عليرضا
نام خانوادگی: عرفاني فر
مدرک تحصیلی: كارشناسي ارشد مديريت دولتي
پست الکترونیک: erfani@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 3820
مستقیم: 32933820 دورنگار: 05632933820

عنوان شغل: نظارت بر درمان،امور دارويي
نام: محدثه
نام خانوادگی: هاشمزهي
مدرک تحصیلی: كارشناس پرستاري
پست الکترونیک: mhasemzah@bums.ac.iri
تلفن داخلی: 3850
مستقیم: 32933850 دورنگار: 05632933850

عنوان شغل: مسئول واحدبهداشت مدارس
نام: زهرا
نام خانوادگی: هاشم پور
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: z-hashempoor@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 3817
مستقیم: 32933817 دورنگار: 05632933817

عنوان شغل: مسئول واحد تغذيه
نام: منصوره
نام خانوادگی: عباسي اسفهرود
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: abbasiesfahrood@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 3812
مستقیم: 32933812 دورنگار: 05632933812

عنوان شغل: مسئول واحد آموزش سلامت
نام: فاطمه
نام خانوادگی: غلامي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: gholami-f@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 30
مستقیم: 05632622668 دورنگار: 05632622408

عنوان شغل: مسئول كارگزيني
نام: محمد
نام خانوادگی: جعفري
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: jafari_m@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 3835
مستقیم: 32933835 دورنگار: 05632933835

عنوان شغل: مسئول زنجيره سرما و درمان پيشگيري هاري
نام: احمد
نام خانوادگی: بهروزي فر
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: behroozifar-a@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 3856
مستقیم: 32933856 دورنگار: 05632933856

عنوان شغل: مسئول روابط عمومي ورابط آموزش
نام: حميدرضا
نام خانوادگی: عباسي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: hrabbasi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 26
مستقیم: 05632623401 دورنگار: 05632622409

عنوان شغل: مسئول روابط عمومي
نام: علي
نام خانوادگی: براتي
مدرک تحصیلی: كارشناس بهداشت محيط و حسابداري
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 3840
مستقیم: 32933840 دورنگار: 05632933840

عنوان شغل: مسئول دبيرخانه
نام: رجبعلي
نام خانوادگی: محمودي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: aboosaeed.mahmoodi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 3831
مستقیم: 32933831 دورنگار: 05632933831

عنوان شغل: مسئول ثبت نسخ
نام: صغري
نام خانوادگی: سلماني
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: matahari@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 3830
مستقیم: 32933830 دورنگار: 05632933830

<<   <  1 2 3 4  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal