پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 14 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شغل: كارشناس مبارزه با بيماريها
نام: احمد
نام خانوادگی: نجاتي
مدرک تحصیلی: ليسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 8871
مستقیم: 31308871 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول مبارزه با بيماريها
نام: عبدالرحيم
نام خانوادگی: يعقوبي
مدرک تحصیلی: ليسانس
پست الکترونیک: RAHEM48@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 8870
مستقیم: 31308870 دورنگار:

عنوان شغل: كارشناس مسئول بهداشت محيط
نام: محمد
نام خانوادگی: هاونگي
مدرک تحصیلی: ليسانس
پست الکترونیک: m.havangi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 8880
مستقیم: 31308880 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول بهداشت روان
نام: مرصع
نام خانوادگی: نخعي
مدرک تحصیلی: ليسانس
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 8878
مستقیم: 31308878 دورنگار:

عنوان شغل: راننده
نام: رضا
نام خانوادگی: صالحي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: amir-s@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 8807
مستقیم: 31308807 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول رسيدگي به اسناد و انباردار
نام: عبدالغفور
نام خانوادگی: احراري
مدرک تحصیلی: ليسانس
پست الکترونیک: a.ahrari@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 8889
مستقیم: 31308889 دورنگار:

عنوان شغل: حسابدار
نام: متانت
نام خانوادگی: خواجه
مدرک تحصیلی: ليسانس
پست الکترونیک: m-khajeh@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 8802
مستقیم: 31308802 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول درامد
نام: مريم
نام خانوادگی: حيدري
مدرک تحصیلی: ليسانس
پست الکترونیک: maryam.hedari@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 8803
مستقیم: 31308803 دورنگار:

عنوان شغل: حسابدار و امين اموال
نام: عباس
نام خانوادگی: صفار زاده حسيني
مدرک تحصیلی: ليسانس
پست الکترونیک: drm.aminamval@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 8804
مستقیم: 31308804 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول دفتر رئيس
نام: فهيمه
نام خانوادگی: بخشي
مدرک تحصیلی: ليسانس
پست الکترونیک: Fbakhshi68@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 8821
مستقیم: 31308821 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول هماهنگي وگسترش- امور اداري
نام: ابوذر
نام خانوادگی: عباسيان مسك
مدرک تحصیلی: ليسانس
پست الکترونیک: Abuzar.abbasian@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 8840
مستقیم: 31308840 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول امورمالي
نام: محمد علي
نام خانوادگی: اماني
مدرک تحصیلی: ليسانس
پست الکترونیک: a.amani@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 8800
مستقیم: 31308800 دورنگار:

عنوان شغل: كارشناس مسئول هماهنگي وگسترش
نام: احمد
نام خانوادگی: عبداللهي زاده
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: ahmad_a@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 8830
مستقیم: 31308830 دورنگار:

عنوان شغل: رياست شبكه بهداشت ودرمان درميان
نام: محمد شفيع
نام خانوادگی: عثماني بجد
مدرک تحصیلی: دكتري عمومي
پست الکترونیک: Osmani@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 8820
مستقیم: 31308820 دورنگار: 05632125848

<<   <  1  >   >>  
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند می باشد.     آخرین بروزرسانی:1399/03/12
Powered by DorsaPortal