نام زیرسایت:گروه کاربری:1. چیدمان صفحه اصلی را چگونه ارزیابی می کنید؟ پیشنهاد شما در مورد چیدمان سایت:2. رنگ بندی سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟پیشنهاد شما در مورد رنگ بندی سایت:3. پیدا کردن مطالب موردنیاز شما ،در سایت چگونه است؟پیشنهاد شما در این زمینه:4. میزان وجود لینک های مورد استفاده شما چگونه است؟لینک های موردنیاز شما:5. آیا صفحه اصلی سایت در مرورگرهای مختلف ،به خوبی مشاهده می شود؟در کدام مرورگر و در چه نسخه ای مشکل دارد؟6. پیشنهاد و انتقاد شما برای بهتر شدن سایت دانشگاه:7.نمره شما به صفحه جدید سایت دانشگاه: (1-20)در صورت تمایل ،اطلاعات زیر را وارد نمایید .نام و نام خانوادگي:شماره تماس:پست الكترونيك: