معاون پژوهشی

معاون پژوهشي دانشكده

نام و نام خانوادگي:  احمد نصيري فورگ
مدرك تحصيلي: دكتراي آموزش پرستاري
ايميل: nasiri2006@bums.ac.ir
شماره تماس:  32381406

كارنامه سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرايي


 


وظايف معاونت پژوهشي

 1. تشكيل و اداره جلسات شوراي گروه و ارسال گزارش كار، مصوبات، پيشنهادها و نظريات جمعي گروه به رييس دانشكده
 2. شركت در شوراي پژوهشي دانشكده و دانشگاه و پيگيري اجراي مصوبات آن و ارائه گزارش آن به رياست دانشكده
 3. محاسبه معادل سازي فعاليتهاي پژوهشي اعضاء هيئت علمي و ارائه گزارش آن به رياست دانشكده
 4. پيشنهاد طرحهاي پژوهشي گروه در شورا واجراي فرآيند تصويب طرح هاي پژوهشي.
 5. ارزيابي عملكرد سالانه پژوهشي دانشكده و گزارش به معاونت تحقيقات دانشگاه وهماهنگي با اداره امار براي تهيه نمودار سالانه فعاليتها .
 6. تعيين الويتهاي تحقيقاتي در گرايشهاي مختلف.
 7. تكميل بانك اطلاعات پژوهشي اعضاء هيئت علمي.
 8. نظر سنجي نيازهاي پژوهشي و انجام دادن كليه مكاتبات رسمي گروه و پيشنهاد تهيه لوازم، كتاب ها، نشريات مورد نياز گروه، به رييس دانشكده
 9. برگزاري كارگاههاي روش تحقيق و كلاس هاي كامپيوتر و ژورنال كلاب و سمينار.
 10. معرفي اساتيد جهت ارائه مقاله در كنگره ها و سمينارهاي داخل و خارج از كشور.
 11. برنامه ريزي جهت گسترش ترجمه و تاليف و افزايش چاپ تعداد مقالات در مجلات.
 12. هماهنگي با كميته تحقيقات دانشجويي و گسترش زمينه فعاليت هاي پژوهشي دانشجويان.
 13. تشويق اعضاي هيئت علمي در عرصه پژوهش وارائه فعاليتها در خبرنامه پژوهشي دانشگاه در هفته پژوهش

تاریخ به روز رسانی:
1396/04/17
تعداد بازدید:
2648
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal