معرفي همكاران

سمت: رئيس گروه گسترش شبكه هاي بهداشتي درماني

نام: مسعود                                                          

مسعود دلپسند
نام خانوادگي: دلپسند
مدرك تحصيلي: كارشناس بهداشت عمومي
ايميل:masouddelpasand@bums.ac.ir

تلفن داخلي: 5566

مستقيم: 05632436585-32395566
 

سمت:كارشناس مسئول گسترش شبكه

نام: حسين                                                    

دكتر محمد صباغي

 

نام خانوادگي: مظهري مجد
مدرك: كارشناس ارشد آموزش سلامت
ايميل:hossein@bums.ac.ir

تلفن داخلي: 5567

مستقيم: 05632395567
 

سمت: كارشناس طرح تحول سلامت

نام: زهرا

نام خانوادگي:اميني نسب
مدرك تحصيلي: كارشناس ارشد آموزش سلامت
ايميل: zahra.amini80@bums.ac.ir

تلفن داخلي: 5569

مستقيم: 32395569
 

سمت: كارشناس نيروي انساني 

 
نام:  را ضيه                                                                   
 

 

نام خانوادگي: لشكري
مدرك: كارشناس بهداشت عمومي
ايميل: lashkarir@bums.ac.ir

تلفن داخلي: 5568

مستقيم: 05632395568
 

سمت: كارشناس سامانه سيب

نام: رضا

 

نام خانوادگي:فارابي
مدرك: كارشناس بهداشت عمومي
ايميل: reza.farabi@bums.ac.ir

تلفن داخلي: 5552

مستقيم: 05632395552
 
  

سمت: كارشناس منابع فيزيكي

نام: غلامرضا                                                           

نام خانوادگي: براتي
 مدرك تحصيلي: كارشناس بهداشت محيط
ايميل:reza-b@bums.ac.ir

تلفن داخلي: 5551

مستقيم: 05632395551
 
 

سمت: كارشناس امور پرستاري 

     
نام: شيوا                                                                           
           
                                                                
نام خانوادگي: قطني
مدرك تحصيلي: ليسانس پرستاري                                              
پست الكترونيك:sh.ghatani@bums.ac.ir

تلفن داخلي: 5553

مستقيم: 05632395553
 
 

سمت: كارشناس امور دارويي

     
نام: طلعت                                                                                  
         
                                    
 
نام خانوادگي: ره پرداز
مدرك تحصيلي: ليسانس پرستاري                                              
پست الكترونيك: trahpardaz@bums.ac.ir

تلفن داخلي: 555

مستقيم: 0563239555
 

سمت: رئيس گروه آمار و تحليل عملكرد

نام: سودابه                                                            
                                                                                      
نام خانوادگي: كفايي
 مدرك تحصيلي: كارشناس آمار
ايميل: kafaee@bums.ac.ir

تلفن داخلي: 5559

مستقيم: 05632395559
 

سمت: كارشناس آمار و تحليل عملكرد

 
نام: تكتم                                     
                                                                                                                         
نام خانوادگي: شفيعي
 مدرك تحصيلي: كارشناس آمار
ايميل: t.shafiei@bums.ac.ir

تلفن داخلي: 5560

مستقيم:  05632395560
 

سمت: كارشناس مسئول امور بهورزي 

نام:  فاطمه
 
نام خانوادگي: قاسمي پور
مدرك: كارشناس پرستاري
ايميل:fatemeh54@bums.ac.ir

تلفن داخلي: 5563

مستقيم: 05632395563
 

سمت: كارشناس مسئول امور آزمايشگاهها

نام:  بتول
 

نام خانوادگي: حسيني

مدرك:كارشناس آزمايشگاه
ايميل: batoolhosseini51@bums.ac.ir

تلفن داخلي: 48

مستقيم: 05632395564
 

سمت: كارشناس امور آزمايشگاه 

نام:  شقايق

 

نام خانوادگي: ناصري
مدرك: كارشناس آزمايشگاه
ايميل: shaghayegh@bums.ac.ir

تلفن داخلي: 5565

مستقيم: 05632395565
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/02/23
تعداد بازدید:
7633
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند می باشد.     آخرین بروزرسانی:1399/03/12
Powered by DorsaPortal