مديريت توسعه شبكه و ارتقاء سلامت

نام و نام خانوادگی: جمشید مشایخی جم
مدرک:دکترای عمومی
تلفن داخلی: 5550
مستقیم: 32395550
فاکس: 32381102-056
ایمیل:j.mashayekhi@bums.ac.ir


مسئولیت هدایت و گسترش شبکه های بهداشتی و درمانی وبرنامه ریزی ،تدوین، تامین ومدیریت منابع به منظورحفظ وتوسعه بسترمناسب ارائه خدمات بهداشتی از مهم ترین وظایف این واحد است.
معرفی و شرح وظایف مدیریت شبکه:

 • توسعه واحدهای ارائه خدمات : مکان یابی، تهیه نقشه پراکندگی جمعیت، ایجاد و راه اندازی واحدها ، بازنگری ادواری طرح گسترش شبکه ها
 • تأمین و توزیع تجهیزات:برآورد نیاز،تامین اعتبار، خرید و توزیع تجهیزات واحدهای ارائه خدمات
 • بهبود استاندارد منابع: توسعه و بهبوداستاندارد واحدهای ارائه خدمات، اولویت بندی احداث، تعیین مکان برای احداث، نظارت و هماهنگی در احداث بناها
 • هماهنگی سایر واحدها و مؤسسات بهداشتی و نظارت بر فعالیتهای واحدگسترش شبکه های شهرستانها
 • شناسایی جمعیت و نظارت بر ارائه خدمات بهداشتی به جمعیت مذکور
 • تحلیل آمارها و اطلاعات به منظور محاسبه نشانگر های بهداشتی و تعیین نیازها و اولویتها
 • عقد قرارداد و واگذاری و برونسپاری برخی از واحدهای ارائه خدمات ازطریق خرید خدمت به منظورکاهش تصدی دولت و افزایش توان نظارتی
 • برآورد و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز
 • انجام اصلاحات لازم درطرح گسترش شبکه و بررسی ومطالعه وتعیین محلهای استقرار واحدهای ارائه خدمات
 • پایش وارزشیابی خدمات ارائه شده توسط واحدهای ارائه خدمات به منظور تعیین اثربخشی خدمات وانجام اصلاحات لازم درسیستم شبکه ها
 • مشارکت با مدیریت های فنی و بودجه دانشگاه به منظور پیش بینی وتعیین اولویت احداث ساختمان ها وفضای فیزیکی واحدهای ارائه خدمات
 • نظارت برسیستم جمع آوری ، ذخیره وکنترل اطلاعات نرم افزاری واحدهای بهداشتی ودرمانی وبهره گیری از داده های آماری جمع آوری شده به منظور برنامه ریزی سالیانه
تاریخ به روز رسانی:
1399/02/01
تعداد بازدید:
326
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند می باشد.     آخرین بروزرسانی:1399/03/12
Powered by DorsaPortal