كميته مرگ كودكان
كميته كاهش مرگ و مير كودكاناعضاي كميته
1- رياست دانشگاه علوم پزشكي
2- معاون درمان
3- معاون بهداشتي
4- معاون آموزشي
5- يك نفر متخصص كودكان
6- مدير گروه اطفال
7- كارشناس مسئول بررسي موارد مرگ در شهرستان
8- فوق تخصص اطفال
9-مدير گروه سلامت خانواده وجمعيت
10- مسئول مرگ كودكان دانشگاه


روش انجام كار
1- جلسات كميته : حداقل هر 3ماه يكبار
2- رئيس كميته : رياست دانشگاه
3- دبير كميته : معاون درمان

وظايف كميته
وظايف اعضاء كميته :
1- تحليل وضعيت موجود مرگ در سطح استان
2- بررسي پرسشنامه هاي بيمارستاني و غير بيمارستاني
3- دريافت و بررسي مداخلات استاني و تدوين مداخلات جديد
4- نظارت و پي گيري اجراي مداخلات
5- نظارت بر تشكيل كميته هاي بيمارستاني
6- ارسال گزارش و صورتجلسه كميته دانشگاهي به اداره سلامت كودكان

تاریخ به روز رسانی:
1394/03/06
تعداد بازدید:
1790
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal