۱۳۹۷ يکشنبه ۲۸ بهمن
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse نقشه سايت بيمارستان شهيد دكتر چمران فردوسنقشه سايت بيمارستان شهيد دكتر چمران فردوس
صفحه اصلی
معرفي و مشخصات بيمارستان
تیم مدیریتی بیمارستان
حـوزه ریاست
Collapse واحدهاواحدها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد امورمالي</span>واحد امورمالي
دانلود فايل هزينه اعمال گلوبال سال 1393
دانلود تعرفه درمان سال 93
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد  آمار و مدارك پزشكي</span>واحد آمار و مدارك پزشكي
راهنماي بيماران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد مددكاري و رسيدگي به شكايات</span>واحد مددكاري و رسيدگي به شكايات
فرم شكايت بيمار
منشور حقوق بيمار
واحد بهداشت محیط
واحد IT
واحد کارپردازی
واحد امور مالی و حسابداری
واحد تجهیزات پزشکی
انبار بیمارستان
داروخانه بیمارستان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخشهای بیمارستان</span>بخشهای بیمارستان
روانپزشکی
جراحی
سوختگی
ارتوپدی
اطفال
NICU
زنان زایمان
زایشگاه
دیالیز
اتاق عمل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اطلاعات مربوط به پزشكان</span>اطلاعات مربوط به پزشكان
ليست پزشكان بيمارستان
سیستم اطلاعات بیمارستان (HIS)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کلینیک بیمارستان</span>کلینیک بیمارستان
واحد آزمایشگاه
واحد رادیولوژی
واحد سونوگرافی
واحد پاتولوژی
واحد سی تی اسکن
واحد اکو کاردیوگرافی
واحد تست ورزش
واحد آندوسکوپی
واحد اسپیرومتری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درمانگاهها</span>درمانگاهها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درمانگاه تخصصی</span>درمانگاه تخصصی
شماره تماس درمانگاه تخصصی
درمانگاه عمومی
شبکه بهداشت و درمان فردوس
دانشکده پیراپزشکی فردوس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الکترونیک</span>خدمات الکترونیک
نقشه سایت
اعتبارسنجي
ارتباط با ما
دفترچه تلفن
چارت سازماني بيمارستان
ستاد هدايت دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
سامانه 1690 ( ثبت شكايات مردمي)
ثبت جواب آزمايشات
نوبتدهی
فرم ها
نوبی دهی کلینیکخراسان جنوبی- فردوس - خیابان مطهری- بیمارستان شهید دکتر چمران)
تلفن: 32722801-056     دورنگار:       کدپستی     E-mail: [@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal