۱۳۹۸ چهارشنبه ۴ ارديبهشت
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse نقشه سايت بيمارستان شهيد دكتر چمران فردوسنقشه سايت بيمارستان شهيد دكتر چمران فردوس
صفحه اصلی
معرفي و مشخصات بيمارستان
تیم مدیریتی بیمارستان
حـوزه ریاست
Collapse واحدهاواحدها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد امورمالي</span>واحد امورمالي
دانلود فايل هزينه اعمال گلوبال سال 1393
دانلود تعرفه درمان سال 93
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد  آمار و مدارك پزشكي</span>واحد آمار و مدارك پزشكي
راهنماي بيماران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد مددكاري و رسيدگي به شكايات</span>واحد مددكاري و رسيدگي به شكايات
فرم شكايت بيمار
منشور حقوق بيمار
واحد بهداشت محیط
واحد IT
واحد کارپردازی
واحد امور مالی و حسابداری
واحد تجهیزات پزشکی
انبار بیمارستان
داروخانه بیمارستان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخشهای بیمارستان</span>بخشهای بیمارستان
روانپزشکی
جراحی
سوختگی
ارتوپدی
اطفال
NICU
زنان زایمان
زایشگاه
دیالیز
اتاق عمل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اطلاعات مربوط به پزشكان</span>اطلاعات مربوط به پزشكان
ليست پزشكان بيمارستان
سیستم اطلاعات بیمارستان (HIS)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کلینیک بیمارستان</span>کلینیک بیمارستان
واحد آزمایشگاه
واحد رادیولوژی
واحد سونوگرافی
واحد پاتولوژی
واحد سی تی اسکن
واحد اکو کاردیوگرافی
واحد تست ورزش
واحد آندوسکوپی
واحد اسپیرومتری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درمانگاهها</span>درمانگاهها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درمانگاه تخصصی</span>درمانگاه تخصصی
شماره تماس درمانگاه تخصصی
درمانگاه عمومی
شبکه بهداشت و درمان فردوس
دانشکده پیراپزشکی فردوس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الکترونیک</span>خدمات الکترونیک
نقشه سایت
اعتبارسنجي
ارتباط با ما
دفترچه تلفن
چارت سازماني بيمارستان
ستاد هدايت دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
سامانه 1690 ( ثبت شكايات مردمي)
ثبت جواب آزمايشات
نوبتدهی
فرم ها
نوبی دهی کلینیکخراسان جنوبی- فردوس - خیابان مطهری- بیمارستان شهید دکتر چمران)
تلفن: 32722801-056     دورنگار:       کدپستی     E-mail: [@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal