قوانين و مقررات استاژر داخلي

قوانين و مقررات استاژرهاي داخلي

1-ساعت ورود بين 7:30تا8  و ساعت خروج 12:30-13 مي باشد

2-لاك بوك داخلي

3-تعداد مرخصي استاژري4 روز مي باشد. (بين تعطيلي هم محاسبه خواهد شد)

4-تحويل گرفتن فرم ارزيابي كشيك استاژري ازآموزش (كشيك ها از ماه دوم شروع مي شود و تعداد آن 9 كشيك مي باشد)

5- اطلاع دادن هر گونه تغيير يا جا به جايي در كشيك به آموزش و همچنين برگزار نشدن راندها

6-حضور در مورنينگ قبل ساعت8

7- پرونده هاي بيماران داراي Noteروزانه و شرح حال و باشد. نداشتن هر كدام از نمره درون بخشي كم خواهد شد.

8- حضور در كلاس هاي آموزشي طبق برنامه

9- هر دو تاخير در مورنينگ صبح يك غيبت محسوب مي شود فقط تاخير تا 8:5 دقيقه محسوب مي شود بعد از 8:5دقيقه غيبت محاسبه خواهد شد.

10- مرخصي در بخش اعصاب و انكو  با هماهنگي مسئول بخش

11-حضور در برنامه هاي پنج شنبه ساعت8 ( گرندراند، Casereport و ژونال كلاب) و حضور در كنفرانس هاي ساعت10 واحد آموزش

12- كلاس هاي داخلي در روزهاي فرد برگزار خواهد شد.

تاریخ به روز رسانی:
1398/04/24
تعداد بازدید:
31
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal