اسامي همكاران حوزه
واحدهاي حوزه معاونت بهداشتي  تلفن ها با كد 056
رياست   32727300
دكتر  طهماسبي
  1542
آقاي آكاك   1512
بهداشت محيط و حرفه اي   32725422
آقاي محتاجي ، آقاي حميدي
  1511
بهداشت روان   32728850
آقاي مهري   1514
هماهنگي و گسترش   32729885
آقاي غلامي   1515
آمار  و رايانه   32727301
آقاي جهان دار
  1516
 آقاي رحيم پناه
   1517
آموزش و بهداشت مدارس و دهان  و دندان
  32722839
خانم توكلي ، خانم تفي زاده
  1518
بهداشت خانواده   32728849
خانم مخيري ، خانم مشكين يزد ، خانم مقربي
  1519
آموزش سلامت -رابطين   32726339
خانم پري افساي   1520
امور دارويي   32726503
خانم دكتر محمد پور ، آقاي حسن زاده   1521
روابط عمومي و تغذيه
  32726839
 آقاي قوامي ، آقاي تابعي
  1522
بيماري ها   32727304
آقاي حسيني زاده ، آقاي نظر زاده   1524
پزشك خانواده و امور عمومي
  32730591
 آقاي صنعتي ، آقاي خاتمي نيا
   1513
 آزمايشگاه    32729366
آزمايشگاه   1531
آموزشگاه بهورزي و سالن اجتماعات   32723155
بهورزي و سالن   1532
تاریخ به روز رسانی:
1394/06/12
تعداد بازدید:
5077
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal