جذب نيرو
اعلام نتايج نهايي آزمون بكارگيري نيروي قراردادي كارمعين مورخ آذر ماه 1398 ( بجز رشته هاي شغلي مددكاربهداشتي درماني ، كارشناس آزمايشگاه غذا ، دارو و بهداشتي )
اعلام نتايج نهايي رشته شغلي هاي پرستار و كارشناس پرتوشناسي آزمون بكارگيري نيروي قراردادي كارمعين مورخ آذر ماه 1398
اطلاعيه دعوت از داوطلبين واجد شرايط آزمون متمركز استخدام پيماني آبان ماه 1398 ، جهت تحويل مدارك
ارائه كارنامه اوليه آزمون بكارگيري نيروي قراردادي كارمعين مورخ 98/09/08
دريافت كارت ورود به جلسه آزمون دريافت كارت ورود به جلسه آزمون بكارگيري نيروي قرارداد كارمعين مورخ 8 آذرماه 1398
فرم شناسائي دارندگان مدارك تحصيلي رشته پزشكي و پيراپزشكي آماده بكار
فرم شناسائي دارندگان مدارك تحصيلي فوريت هاي پزشكي آماده بكار
آزمون بكارگيري نيروي قرارداد كار معين
آگهي شناسايي و در صورت نياز، بكارگيري نيروي شركتي نگهبان ديماه 97
اعلام نتايج نهايي آزمون استخدامي 1/10/1396 حداكثر به ميزان 5/1 برابر ظرفيت پذيرش در رشته هاي داراي مصاحبه
اعلام نتايج نهايي آزمون استخدامي ديماه 96
اعلام نتايج نهايي آزمون پذيرش بهورز مورخه 13/12/95 پس از انجام مصاحبه
مرحله دوم (به ميزان 3 برابر ظرفيت مورد نياز) آزمون پذيرش بهورزي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند مورخه13/12/95
ثبت نام آزمون استخدامي متمركز دانشگاه ها/دانشكده هاي علوم پزشكي كشور سال 1396
فرم پيش ثبت نام نيروهاي شركتي مركز فوريتهاي پزشكي
آزمون استخدامي پيماني / پذيرش دانش آموز بهورزي
بكارگيري نيروي شركتي (بيمارستان رازي ، مركز راديوتراپي بيرجند) و (واحد هاي تابعه دانشگاه)
آگهي شناسايي و دعوت به همكاري در مجتمع رفاهي سلامت
شرايط و ثبت نام فراخوان بكارگيري نيروهاي شركتي پايگاههاي سلامت سطح شهر
اعلام اسامي افراد معرفي شده از طرف شركت هاي خدماتي طرف قرارداد دانشگاه جهت همكاري بصورت حجمي در رشته شغلي تاسيسات
اعلام اسامي افراد معرفي شده از طرف شركت هاي خدماتي طرف قرارداد دانشگاه جهت همكاري بصورت حجمي
تاریخ به روز رسانی:
1398/11/20
تعداد بازدید:
11846
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal