پرسنل شبكه
 نام و نام خانوادگی :علی حسینی سورند
 سمت : معاونت بهداشتی 
 مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد 
 تلفن تماس:32503026   
                         31089405      
  ایمیل :alihosainys@bums.ac.ir
علی حسینی سورند
                             
 
 
 
نام و نام خانوادگی :محمدرضا  چاجی    
 سمت :  حسابدار
 مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد
 تلفن تماس:31089412
 ایمیل :mohammadreza.chaji@bums.ac.ir
محمد رضا چاجی
 نام و نام خانوادگی :حسین لامعی گیو
 سمت :حسابدار
 مدرک تحصیلی: کارشناس 
 تلفن تماس:31089415
 ایمیل :h.lameigiv@bums.ac.ir
حسین لامعی گیو
 نام و نام خانوادگی :حسین روحی
 سمت :  حسابدار
 مدرک تحصیلی: کارشناس 
 تلفن تماس:31089413
  ایمیل : -----
حسین روحی 
 نام و نام خانوادگی :آذر برات پور
 سمت : کارگزینی 
 مدرک تحصیلی: کارشناس
 تلفن تماس:31089410
 ایمیل :a.baratpour@bums.ac.ir
 نام و نام خانوادگی :ابراهیم کامکار 
 سمت :  حسابدار
 مدرک تحصیلی: کارشناس 
 تلفن تماس:31089414
  ایمیل : ebrahimkamkar@bums.ac.ir
ابراهیم کامکار
 نام و نام خانوادگی :محمود محمدی
 سمت : کارپرداز
 مدرک تحصیلی: کارشناس 
 تلفن تماس:31089417
 ایمیل : ----

نام و نام خانوادگی :فائزه عباسی 
 سمت :مسئول دفتر ( دبیر خانه ) و اپراتور
 مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد
 تلفن تماس:31089400
ایمیل :---
 
 نام و نام خانوادگی :حسین کاظمی 
 سمت : انبار دار
 مدرک تحصیلی: دیپلم
 تلفن تماس:31089418
 ایمیل : ----
حسین کاظمی
 نام و نام خانوادگی :منصور پورصادقی
 سمت :  فناوری اطلاعات  
 مدرک تحصیلی: کارشناس نرم افزار 
  تلفن تماس:31089440
 ایمیل :m.poursadeghi@bums.ac.ir
منصور پورصادقی
نام و نام خانوادگی : علی عابدینی
 سمت : نقلیه
 مدرک تحصیلی: 
 تلفن تماس:31089407
 ایمیل : ----
 
 نام و نام خانوادگی : جواد احمدی
 سمت :بازرسی - فوریت های پزشکی
 مدرک تحصیلی: کارشناس 
 تلفن تماس:32503114 
                            31089406  
 ایمیل :j.Ahmadi115@bums.ac.ir 
فوریت های پزشکی
             پرسنل بهداشتی             
 نام و نام خانوادگی :محمود برفی 
  سمت : مسئول گسترش شبکه 
 مدرک تحصیلی: کارشناس
 تلفن تماس:31089419
 ایمیل :m.barfi@bums.ac.ir
محمود برفی   
  نام و نام خانوادگی :فاطمه خانی 
 سمت : مسئول بهداشت خانواده
 مدرک تحصیلی: کارشناس
 تلفن تماس:31089427
  ایمیل :@f.khani.bums.ac.ir    
 نام و نام خانوادگی :هاشم نظری 
 سمت :  بهداشت روان
 مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد  
  تلفن تماس:31089420
 ایمیل :--- 
هاشم نظری  
 نام و نام خانوادگی :مریم ولیان 
 سمت : مسئول بهداشت خانواده
 مدرک تحصیلی: کارشناس  
 تلفن تماس:31089425
ایمیل : ----
   نام و نام خانوادگی :فاطمه یاری ابیز 
  سمت : مسئول بهداشت عمومی
  مدرک تحصیلی: کارشناس 
  تلفن تماس:31089429
  ایمیل :---
   
  نام و نام خانوادگی :جعفر ملکی 
  سمت :  مسئول مبارزه با بیماریها
 مدرک تحصیلی: کارشناس 
  تلفن تماس:31089434
  ایمیل :g.maleki@bums.ac.ir
جعفر ملکی
   نام و نام خانوادگی :محمد ضیاء حسینی 
   سمت : ;کارشناس بیماری های  غیر واگیر
  مدرک تحصیلی: کارشناس     
  تلفن تماس:31089435
  ایمیل :m.hoseini@bums.ac.ir    
محمد ضیاء حسینی
 نام و نام خانوادگی : محمد قطبی اسفدن
 سمت : مسئول بهداشت محیط و حرفه ایی
 مدرک تحصیلی:  کارشناس
 تلفن تماس:31089430
 ایمیل :---
 محمد قطبی اسفدن
 نام و نام خانوادگی : علی نظامی 
 سمت : آموزش سلامت
 مدرک تحصیلی:کارشناس
 تلفن تماس:31089433
 ایمیل : ----
 
 نام و نام خانوادگی :فاطمه شریفی
 سمت : امور دارویی - بهداشت روان 
 مدرک تحصیلی: تکنسین امور دارویی
 تلفن تماس:31089421
 ایمیل :f.Sharifi55@bums.ac.ir 
 
نام و نام خانوادگی :بتول محمدی 
 سمت : کارشناس بهداشت محیط
 مدرک تحصیلی: کارشناس
 تلفن تماس:056-32503094
 ایمیل :---

نام و نام خانوادگی : بنت الهدی قائینی
 سمت : کارشناس بهداشت حرفه ایی
 مدرک تحصیلی: کارشناس
 تلفن تماس:31089431
 ایمیل :---

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/12/27
تعداد بازدید:
4638
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal