پرسنل شبكه
 نام و نام خانوادگي :علي حسيني سورند
 سمت : معاونت بهداشتي 
 مدرك تحصيلي: كارشناس ارشد 
 تلفن تماس:056-32503026   
                         31089405      
  ايميل :alihosainys@bums.ac.ir
علي حسيني سورند
                             
 
 
 
نام و نام خانوادگي :محمدرضا  چاجي    
 سمت :  حسابدار
 مدرك تحصيلي: كارشناس 
 تلفن تماس:31089412
 ايميل :mohammadreza.chaji@bums.ac.ir
محمد رضا چاجي
 نام و نام خانوادگي :حسين لامعي گيو
 سمت :حسابدار
 مدرك تحصيلي: كارشناس حسابداري
 تلفن تماس:
 ايميل :h.lameigiv@bums.ac.ir
حسين لامعي گيو
 نام و نام خانوادگي :حسين روحي
 سمت :  حسابدار
 مدرك تحصيلي: كارشناس 
 تلفن تماس:31089413
  ايميل : -----
حسين روحي 
 نام و نام خانوادگي :آذر برات پور
 سمت : كارگزيني 
 مدرك تحصيلي: كارشناس
 تلفن تماس:31089410
 ايميل :a.baratpour@bums.ac.ir
 نام و نام خانوادگي :ابراهيم كامكار 
 سمت :  حسابدار
 مدرك تحصيلي: كارشناس 
 تلفن تماس:31089414
  ايميل : ebrahimkamkar@bums.ac.ir
ابراهيم كامكار
 نام و نام خانوادگي :محمود محمدي
 سمت : كارپرداز
 مدرك تحصيلي: كارشناس 
 تلفن تماس:31089417
 ايميل : ----

نام و نام خانوادگي :سيما عباسي 
 سمت :مسئول دفتر ( دبير خانه ) و اپراتور
 مدرك تحصيلي:كارشناس 
 تلفن تماس:31089400
ايميل :S.ABBASI@bums.ac.ir
 نام و نام خانوادگي :حسين كاظمي 
 سمت : انبار دار
 مدرك تحصيلي: ديپلم
 تلفن تماس:31089418
 ايميل : ----
حسين كاظمي
 نام و نام خانوادگي :منصور پورصادقي
 سمت :  فناوري اطلاعات شبكه بهداشت   
 مدرك تحصيلي: كارشناس نرم افزار 
  تلفن تماس:31089440
 ايميل :m.poursadeghi@bums.ac.ir
منصور پورصادقي
نام و نام خانوادگي : علي عابديني
 سمت : نقليه
 مدرك تحصيلي: 
 تلفن تماس:31089407
 ايميل : ----
 
 نام و نام خانوادگي : جواد احمدي
 سمت :بازرسي - فوريت هاي پزشكي
 مدرك تحصيلي: كارشناس 
 تلفن تماس:056-32503114 
                            31089406
 ايميل :j.Ahmadi115@bums.ac.ir 
فوريت هاي پزشكي
             پرسنل بهداشتي             
 نام و نام خانوادگي :محمود برفي 
  سمت : مسئول گسترش شبكه 
 مدرك تحصيلي: كارشناس
 تلفن تماس:31089419
 ايميل :m.barfi@bums.ac.ir
محمود برفي   
  نام و نام خانوادگي :فاطمه خاني 
 سمت : مسئول بهداشت خانواده
 مدرك تحصيلي: كارشناس
 تلفن تماس:31089427
  ايميل :@f.khani.bums.ac.ir    
 نام و نام خانوادگي :هاشم نظري 
 سمت :  بهداشت روان
 مدرك تحصيلي: كارشناس ارشد  
  تلفن تماس:31089420
 ايميل :@bums.ac.ir   
هاشم نظري
 نام و نام خانوادگي :مريم وليان 
 سمت : مسئول بهداشت خانواده
 مدرك تحصيلي: كارشناس  
 تلفن تماس:31089425
ايميل : ----
   نام و نام خانوادگي :فاطمه ياري ابيز 
  سمت : مسئول بهداشت عمومي
  مدرك تحصيلي: كارشناس 
  تلفن تماس:31089429
  ايميل :@bums.ac.ir 
   
  نام و نام خانوادگي :جعفر ملكي 
  سمت :  مسئول مبارزه با بيماريها
 مدرك تحصيلي: كارشناس 
  تلفن تماس:31089434
  ايميل :g.maleki@bums.ac.ir
جعفر ملكي
   نام و نام خانوادگي :محمد ضياء حسيني 
   سمت : ;كارشناس بيماري هاي  غير واگير
  مدرك تحصيلي: كارشناس     
  تلفن تماس:31089435
  ايميل :m.hoseini@bums.ac.ir    
محمد ضياء حسيني
 نام و نام خانوادگي : محمد قطبي اسفدن
 سمت : مسئول بهداشت محيط و حرفه ايي
 مدرك تحصيلي:  كارشناس
 تلفن تماس:31089430
 ايميل :@bums.ac.ir   
 محمد قطبي اسفدن
 نام و نام خانوادگي : علي نظامي 
 سمت : آموزش سلامت
 مدرك تحصيلي:كارشناس
 تلفن تماس:31089433
 ايميل : ----
 
 نام و نام خانوادگي :فاطمه شريفي
 سمت : امور دارويي
 مدرك تحصيلي: تكنسين امور دارويي
 تلفن تماس:31089421
 ايميل :f.Sharifi55@bums.ac.ir 
 
نام و نام خانوادگي :
 سمت : كارشناس بهداشت محيط
 مدرك تحصيلي: كارشناس
 تلفن تماس:056-32503094
 ايميل :

نام و نام خانوادگي : بنت الهدي قائيني
 سمت : كارشناس بهداشت حرفه ايي
 مدرك تحصيلي: كارشناس
 تلفن تماس:31089431
 ايميل :

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/08/20
تعداد بازدید:
4559
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal