۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
همكاران حوزه رياست
تاریخ به روزرسانی: 1397/10/13
رياست

داخلي

مستقيم با پيش شماره 056
كتر احمد نگهبان - رياست 7002 32725601
خانم عبدي - مسئول دفتر 7003 fax:32723111
حسابداري

آقاي رجب پور و آقاي ارتشيدار -  امور مالي و اعتبارات  7008 32723326
آقاي بهادريان وآقاي عليزاده -  امور پرداخت ها و رسيدگي 7004
32730590
آقاي عاملي و آقاي ناظري - درامد و بازنشستگي 7007
32730590
اقاي درودگر - كارپردازي 7010 32730950
آقاي احساني و آقاي سميعي - نظارت بر درمان و امين اموال 7011 32725421
حراست

آقاي هروي
7012 32724510
آمار و فن آوري اطلاعات


آقاي جهان دار 7022 32727301
روابط عمومي

آقاي واحديان 7034 32726839
امور عمومي

آقاي خاتمي نيا
7037 32727304
كارگزيني

آقاي اسماعيلي
7040 32725156
تاسيسات و ساختمان

آقاي معمار
7044 32727302
تعداد بازدید: 2278
خراسان جنوبي- شهرستان فردوس - خيابان خرمشهر - شبكه بهداشت و درمان شهرستان فردوس
تلفن: 32722976-056     دورنگار: 32723111-056   كدپستي     E-mail: ferdows[@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal