كميته pms
نحوه اجراي طرح pms

كارشناسان اداره نظارت برمواد غذايي و بهداشتي و آرايشي در ابتداي طرح نسبت به انتخاب برند از انواع مواد غذايي اعلامي از سازمان غذا ودارو با توجه به شاخصهايي از قبيل گستردگي مصرف محصول ، مخاطرات از نظر ايمني ، كيفيت، سبد خانوار بودن ، وجود استانداردهاي لازم ، مخاطره از نظر تقلبات محصول و... اقدام ودر 2 مرحله از شهرستانهاي سطح استان به تعداد تعيين شده نمونه برداري انجام دادند.

اين نمونه ها توسط آزمايشگاه كنترل مواد غذايي و بهداشتي معاونت مورد آزمون و در كميته هاي كارشناسي pms مورد تجزيه وتحليل قرار مي گيرد و محصولاتي كه با استاندارد ملي مطابقت ندارند به كميته كشوري طرح و دانشگاه ناظر بر كارخانه توليدي جهت بررسي و اقدام لازم اعلام مي گردد.

در سال 1392 تعداد 21 ماده غذايي در طرح كشوري pms مورد بررسي قرار مي گيرند كه از اين تعداد 14 مورد توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي بيرجند انجام مي شود.

اجراي اين طرح از مهر ماه 1392 آغاز شده و بر اساس آئين نامه ابلاغي تا پايان سال 1392 ادامه دارد و نتايج آن بعد از پايش طرح توسط سازمان غذا و دارو منتشز خواهد شد.

اعضاي كميته استاني طرح pms

1- 1-دكتر كبري ناصري معاون غذا و دارو دانشگاه رئيس كميته

2- مهندس راضيه كفايي مديريت نظارت بر مواد غذايي عضو كميته

3- مهندس زهره كاميار  آزمايشگاه كنترل مواد غذايي عضو كميته

4- مهندس روشنك در مياني كارشناس مديريت نظارت بر مواد غذايي و آشاميدني  رابط كميته

5- مهندس امير حجت طوفاني نژاد كارشناس اداره نظارت بر مواد غذايي عضو كميته

6- مهندس زينب طوري كارشناس IT

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/22
تعداد بازدید:
2702
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal