EN
نقشه سایت
پست الکترونیک
۱۳۹۸ جمعه ۴ بهمن
دانشكده آموزش پژوهش اساتيد/دانشجويان
دانشكده دندانپزشکی آموزش دانشكده دندانپزشکی پژوهش دانشكده دندانپزشکی اساتد/دانشجويان دانشكده دندانپزشکی
درباره دانشکده
تاریخ به روزرسانی: 1398/10/07

 

معرفي دانشكده دندانپزشكي

دانشكده دندانپزشكي بيرجند:

در سال 90 دانشكده دندانپزشكي بيرجند تاسيس گرديد و با جذب 29 نفر دانشجو در رشته دكتري عمومي دندانپزشكي از مهر ماه 90 شروع به كار نموده است. و در حال حاضر حدود 30 استاد متخصص آموزشي – درماني در دانشكده در امر تدريس دانشجويان و آموزش باليني آنها مشغول به خدمت مي باشند.

رشته هاي تحصيلي :

رشته دندانپزشكي : اين دانشكده در يك مقطع مهرماه هر سال اقدام به جذب دانشجو از طريق كنكور سراسري و 5 نفر دانشجوي شهريه پرداز مي نمايد و در حال حاضر حدود 153 دانشجو در اين رشته در حال تحصيل مي باشند و دانشجويان در دو مقطع علوم پايه و باليني وكارورزي در بخش هاي مختلف دانشكده دندانپزشكي آموزش مي بينند و بعد از گذراندن 6 سال دوره تحصيل فارغ التحصيل دوره دكتري عمومي دندانپزشكي مي شوند. (30%ظرفيت پذيرش به دانشجويان بومي استان اختصاص دارد.

بخش هاي مختلف دندانپزشكي: جراحي - ترميمي – اندو – پروتز – اطفال – تشخيص –ارتو – راديو و پريو كه دانشجويان در اين بخشها زير نظر اساتيد به ارائه خدمات دندانپزشكي به بيماران و مراجعان مي پردازند.

رشته تكنسين سلامت دهان :

در سال 94 اين رشته در دانشكده راه اندازي و اقدام به پذيرش 22 نفر دانشجو از طريق كنكور سراسري و به صورت نيمه متمركز نموده است و در حال حاضر حدود 40 نفر دانشجو در اين رشته در يك دوره 2 ساله آموزش مي بينند و پس از فارغ التحصيلي متعهد خدمت در مراكز بهداشتي خواهند بود تا به ارائه خدمات براي بالا بردن سطح بهداشت دهان و دندان و آموزش به گروههاي هدف براي پيشگيري از پوسيدگي دندان خواهند نمود. 

گروههاي آموزشي :

در حال حاضر10 گروه اموزشي به شرح ذيل در دانشكده وجود دارد:

گروه آموزشي ارتودنسي – گروه اموزشي اندودانتيكس – گروه اموزشي بيماري هاي دهان و فك و صورت – گروه اموزشي جراحي و راديولوژي فك وصورت گروه آموزشي پريودانتيكس و اطفال – گروه آموزشي ترميمي – گروه اموزشي پروتزهاي دنداني - آسيب شناسي فك وصورت

اعضاي گروه آموزشي :

اعضاي گروه

گروه آموزشي

خانم دكتر سمانه نخعي ، خانم دكتر گلداني مقدم ،آقاي دكتر سيد حجت شكيب ،آقاي دكتر مجيد عزيزي

ارتودنسي

خانم دكتر ابراهيمي پور ، آقاي دكتر ياسمين شيرازي،خانم دكتر سهيلا درمياني ، خانم دكتر شيما بيجاري

اندودانتيكس

خانم دكتر اكبري ،خانم دكتر پروايي

بيماري هاي دهان و فك و صورت

آقاي دكتر حامد قاروي آهنگر ، دكتر رضا فرهنگي

جراحي

خانم دكتر هما ستگار ، آقاي دكتر رامين نوربخش

راديولوژي فك وصورت

آقاي دكتر طباطبايي ،خانم دكترمرضيه محمدي مقدم ، خانم دكتر غزاله مظفري ،خانم دكتر عاطفه عطائي

پريودانتيكس

خانم دكتر عاطفه ناصحي ،خانم دكتر مهرناز خادمي، آقاي دكتر بهنام ناطق

اطفال

آقاي دكتر نعمت الله فرخنده عقيده ، خانم دكتر مريم راستي، خانم دكتر سيده سعيده علوي كاخكي، خانم دكتر مريم هزار جريبي

ترميمي

آقاي دكتر محمد مالك زاده، خانم دكتر سيده فريبا عماديان ،آقاي دكتر محسن كرباسي ، آقاي دكتر فرشاد خام چين مقدم

پروتزهاي دنداني

خانم دكتر ليلي عليزاده،آقاي دكترحميد عباس زاده

آسيب شناسي دهان و فك وصورت

 

راديولوژي:

راديوگرافي هاي دهان و دندان و ناحيه ي فك و صورت، اطلاعات مفيد وجامعي در مورد دندان ها، ساختمانهاي حمايت كننده دندان و ساختارهاي طبيعي در نواحي مورد بررسي را فراهم مي آورند.در راديولوژي دهان و فك و صورت از روش هاي تصوير برداري معمولي دلخل و خارج دهان – CT scan  - اولتراسونوگرافي و MRI و اسكن هسته اي استفاده مي شود.

آسيب شناسي دهان وفك وصورت (پاتولوژي) :

از جمله مهمترين عناويني كه در آسيب شناسي دهان و فك و صورت مطرح مي شوند:

ناهنجاري هاي رشدي و تكاملي دهان و فك و صورت

بيماري هاي پالپ و پري اپيكال

عفونت هاي باكتريال، قارچي و ويروسي

آسيب هاي فيزيكي و شيميايي

بيماري هاي ايمونولوژيك

بيماري هاي پوستي و مخاطي

بيماري هاي غدد بزاقي

تومورهاي بافت نرم

بيماري هاي استخوان

كيست ها و تومورهاي ادنتوژنيك

تظاهرات د هاني بيماري هاي سيستميك

بيماري هاي دهان و فك وصورت :

اين رشته دندانپزشكي به تشخيص باليني و درمان غيرجراحي پاتولوژي هاي ناحيه دهان مي پردازد. علاوه بر اين متخصصين اين رشته به درمان دندانپزشكي بيماران با اختلالات سيستميك نيز مي پردازند. تشخيص و پيگيري ضايعاتي كه قابليت تبديل به بدخيمي را دارند نيز در حيطه اين رشته دندانپزشكي است. تخصص بيماري هاي دهان و فك و صورت را ميتوان پل ارتباطي دندانپزشكي با پزشكي دانست.

ترميمي :

دندانپزشكي ترميمي به علم و هنر تشخيص و درمان آسيب هاي دنداني شامل پوسيدگي هاي دنداني، شكستگي دنداني ناشي از ضربه و يا تغييرات نازيباي شكل و رنگ دندان ها اطلاق مي شود، در صورتي كه درمان اين نواقص نيازي به ترميم كامل همه سطوح تاج دندان نداشته باشد.

بنابراين اهداف كلي دندانپزشكي ترميمي به شرح زير است:

1) ترميم پوسيدگي هاي تاج و يا ريشه دندان

2) ترميم دندان هاي بدشكل و تغيير رنگ يافته

3)جايگزيني ترميم هاي قديمي يا معيوب

اندودانتيكس:

شاخه اي از علم دندانپزشكي است كه وظيفه تشخيص و درمان مشكلات بافت نرم مركزي دندان (پالپ) را بر عهده دارد.

پريودانتيكس:

اهداف كلي رشته پريودونتيكس:

آشنايي با ساختار بافت هاي نگهدارنده دندان

آشنايي با روش هاي پيشگيري بيماري هاي پريودنتال

تشخيص علائم اوليه بيماري در بافت هاي نگهدارنده دندان

درمان بيماري هاي پريودنتال

براي درمان بيماري هاي پريودنتال از روش هايي مانند جرمگيري دندان ها، كورتاژ لثه و يا جراحي هاي پريودنتال استفاده مي شود.

پيوند استخوان آلوئول تخريب شده، پيوند لثه براي افزايش عرض لثه احاطه كننده ريشه و يا جراحي براي برداشتن لثه اضافي با اهداف زيبايي نيز از جمله مداخله هاي درماني در اين رشته هستنند.

دندانپزشكي كودكان:

اهداف اصلي دندانپزشكي كودكان:

اقدامات پيشگيرانه مورد نياز براساس سن كودك، وضعيت بهداشت و تغذيه

درمان دندان هاي شيري و دائمي پوسيده در كودكان

نظارت بر تكامل و عملكرد سيستم دنداني

 اقدامات درماني در كودكان با بيماري هاي خاص

تشخيص و درمان دندان هاي آسيب ديده

كنترل رفتاري كودكان هنگام ارائه خدمات دندانپزشكي

ارائه خدمات دندانپزشكي به كودكان غير همكار تحت بيهوشي

ارتودنسي :

با پيشرفت هاي پديد آمده در دانش ارتودنسي، علاوه بر منظم كردن دندان ها، توانايي ايجاد رابطه صحيح ميان فك بالا و فك پايين نيز با استفاده از درمان هاي ارتودنسي وجود دارد.

پروتزهاي دنداني:

اهداف كلي استفاده از پروتزهاي دنداني:

حذف بيماري هاي دهاني در حد مقدور

حفظ سلامتي دندان ها و نسوج اطراف كه بر ساخت پروتز دنداني موثرند

بازسازي عملكرد دهاني به گونه اي كه پروتز راحت و زيبا بوده و با تكلم تداخل نداشته باشد

هدف اصلي در رشته