۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
معرفي واحد
تاریخ به روزرسانی: 1392/05/22

شرح وظايف


جمع آوري اطلااعات مربوط به سلامت وبيماري درشهرستان وتجزيه وتحليل آنها بمنظور شناسايي بيماري ها ومشكلات بهداشتي شايع در شهرستان وبرنامه ريزي واجراي راهكارهاي مناسب جهت مقابله با آنها (بيماري هاي واگير و غير واگير)

2– بيماريابي ،اجراي موازين پيشگيري وپيگيري ودرمان بيماري هايي كه بايد تحت مراقبت باشند ( واگير و غيرواگير )

3 –داشتن توانايي لازم حهت مقابله با همه گيري بيماريهاي مختلف(بيماري هاي واگير و غير واگير)

4 – آموزش كليه كاركنان بهداشتي و آحاد مردم دررابطه بابيماري هاي مختلف وراه هاي درمان و پيشگيري از آنها (بيماري هاي واگير و غير واگير)

5 – ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه بيمار ي هاي گوناگون به مراجعه كنندگان

6 – تامين كليه واكسن هاي مورد نياز شهرستان ونگهداري آنها درشرايط و دماي مناسب (مديريت زنجيره سرد) و توزيع آنها درسطح مراكز بهداشتي و درماني شهرستان

7 – برنامه ريزي و اجراي واكسيناسيون مناطق و جمعيت هاي آسيب پذير (عشاير، ،اتباع بيگانه ومناطق فاقددسترسي به تسهيلات بهداشتي )

8 – انجام واكسيناسيون در گروه هاي خاص (مننژيت وكزاز درسربازان وهپاتيت B دركاركنان بهداشتي وافراد درمعرض خطر )

9.نظارت برعملكرد تيم هاي سيار مراكزبهداشتي ودرماني
 
تعداد بازدید: 1051
خراسان جنوبي-شهرستان نهبندان-بلوار امام رضا(ع)-
تلفن: 32933803 الي 32933800,    دورنگار: 05632933803 الي 05632933800,  كدپستي     E-mail: [nehbandan@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal