۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
بانك خون
تاریخ به روزرسانی: 1392/02/16
 بانك خون
 
 
تعداد تخت
 
مكان بخش در بيمارستان
 
تعداد اتاق
 
-
طبقه همكف بيمارستان
 
 
2
 
 
 
 

 

شرح خدمات

 

 

 •  درخواست و تهيه خون و فرآورده هاي خوني از پايگاه انتقال خون بيرجند
 •  انجام آزمايش گروه خون و RH بر روي نمونه خون بيماران نيازمند به خون و فرآورده هاي خوني و بند ناف نوزادان
 •  انجام آزمايش كراس مچ بر روي خونهاي مصرفي.
 •  تحويل خون و فرآورده هاي خوني مورد نياز بيماران بستري در بخشها در قبال دريافت درخواست كتبي با مهر و امضاء پزشك معالج.
 •   تامين خون و فراورده هاي خون بيماران سرپائي ويزيت شده در مطب پزشكان تحت نظرو در اورژانس بستري شده
 •  تهيه خون تازه  P.C  يا گلبول قرمز كم لكوسيت LRPC براي بيماران تالاسمي جهت تزريق در كلينيك خاص.
 •   تامين خون كامل گرمP.C – W.B  تازه پلاكت F.F.P , PLT جهت عمل قلب باز.
 •   تهيه كيسه فلبوتومي از انتقال خون جهت بيماران سرپائي و بستري.
 •  گزارش روزانه آمار موجودي و فرآورده هاي خوني به پايگاه انتقال خون بيرجند.
 •   گزارش آمار ماهانه : موجودي – دريافتي – مصرفي – تاريخ گذشته – برگشتي خون و فرآورده هاي خوني به واحد آمار و مدارك پزشكي بيمارستان.
 •   تكميل فرم عدم مصرف خون و فرآورده و عودت دادن فرآورده هاي تاريخ گذشته به پايگاه انتقال خون.
 •  گزارش هفتگي مشخصات بيماران مصرف كننده خون و فرآورده هاي خوني بطور كتبي به پايگاه خون.

 

 

 

 

 

امكانات درماني

 

 سانتريفيوژ 28 شاخه  دستگاه ، بن ماري 37 درجه 2 دستگاه، رزسكوپ 1 دستگاه ، ميكروسكوپ چشمي1 عدد، استركتور1دستگاه، انكوباتور رتاتورپلاكت 1دستگاه ، يخچال نگهداري خون3 دستگاه ، يخچال معمولي جهت نگهداري نمونه خون بيماران 1 دستگاه ، فريزر نگهداري پلاسما   1دستگاه ، شيكر كيسه خونگيري 1 دستگاه ، هندسيلر 1 عدد، ترازوي قد و وزن 1دستگاه ، سروفيوژ 1 عدد .

 

 

 

كادر درماني

 

پزشك پاتولوژيست                         1 نفر  ( مسئول فني بانك خون و آزمايشگاه )

كاردان آزمايشگاه                           4 نفر  ( يكنفر اضافه كار - يك نفر طرحي)

بهيار                                           1 نفر ( يك نفر اضافه كار)

كاردان بهداشت محيط                    1 نفر اضافه كار

 

تعداد بازدید: 3880
خراسان جنوبي- بيرجند - خيابان غفاري- بيمارستان وليعصر (عج)
تلفن: 9-32443000-056     دورنگار: 32442088-056   كدپستي     E-mail: [@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal