۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
بخش امانات
تاریخ به روزرسانی: 1397/08/14

شرايط عضويت در كتابخانه‌هاي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

مقررات عمومي

 • درخواست عضويت گروه‌هاي ذيل در كتابخانه ديجيتال دانشگاه پذيرفته خواهد شد:
  • دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
  • اساتيد و اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
  • كاركنان دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
 • ساير افراد در صورت موافقت مدير كتابخانه ديجيتال به صورت عضو ميهمان پذيرفته خواهند شد.

مدارك ذيل جهت تكميل فرم عضويت ضروري مي‌باشد:

 • فايل ديجيتال عكس
  • عكس بايد تمام رخ ، جديد، واضح، بدون مهر و اثر منگنه يا هر عامل مخدوش كننده ديگر باشد.
  • اسكن با كيفيت 600 dpi ، فرمت jpg ، نام انگليسي ، درجهت صحيح و بدون چرخش و فاقد هرگونه حاشيه زائد باشد.
  • حجم فايل كمتر از 10 كيلوبايت نباشد.
 • پست الكترونيكي فعال
 • معرفي نامه اعضاي هيات علمي: از سوي كاركزيني اعضاي هيات علمي صادر و از طريق اتوماسيون اداري به كتابخانه مركزي ارسال شود.
 • معرفي نامه كاركنان: از سوي بالاترين مقام مسئول حوزه صادر و از طريق اتوماسيون اداري به كتابخانه مركزي ارسال ‌شود.

 

مدت عضويت

· دانشجويان در مدت اشتغال به تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي بيرجند.

· اساتيد و اعضاء هيئت علمي و كاركنان دانشگاه علوم پزشكي بيرجند دو ساله و تا مدت اشتغال در دانشگاه قابل تمديد مي باشد

تعداد كتاب و مدت امانت در كتابخانه مركزي و كتابخانه هاي بيمارستانهاي وليعصر (عج) و امام رضا(ع) كه داراي سيستم امانت مشترك مي باشند، بشرح زير مي باشد:

 

اساتيد و اعضاء هيئت علمي 10 مدرك 120 روز

دانشجويان ممتاز و استعدادهاي درخشان ،پزشكي و دندانپزشكي 6 مدرك 14 روز

دانشچجويان دكتراي تخصصي 6 مدرك به مدت يك ماه

دانشجويان پيراپزشكي4 مدرك 14 روز

كاركنان و ساير اعضاء 3 مدرك 14 روز

·       درصورتيكه مدارك امانت داده شده نزد عضو، مخدوش يا ناقص گردد، عضو مكلف به تامين خسارت آن خواهد بود.

·       درصورتيكه مدارك كتابخانه نزد عضو مفقود شود، وي موظف است عين كتاب را خريداري و تحويل نمايد.

تبصرهدرصورتيكه چاپ كتاب تمام شده و يا در بازار موجود نباشد، بايد جديدترين چاپ و يا ويرايش خريداري شود. درساير موارد تصميم نهايي با پيشنهاد مسئول بخش امانت و تاييد رئيس كتابخانه خواهد بود.

  

تعداد بازدید: 1518
خراسان جنوبي- بيرجند - خيابان غفاري- بيمارستان وليعصر (عج)
تلفن: 9-32443000-056     دورنگار: 32442088-056   كدپستي     E-mail: [@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal