واحد پسا دكتري
 واحدپسادكتري  
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند
 
دوره پسا دكتري: دوره موقت و معيّن پژوهشي است يكسال كه در آن دانش آموخته دكتري در صورت احراز شرايط حداقلي لازم با نظارت يك عضو هيئت علمي با حداقل مرتبه دانشياري واجد شرايط علمي لازم به منظور ارتقاي مهارتهاي تخصصي به فعاليت هاي پژوهشي هدفمند مي پردازد.
 
كارگروه پسا دكتري دانشگاه: شورايي متشكل از معاون پژوهش و فناوري دانشگاه )رئيس كارگروه (، معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه، مديرتوسعه و ارزيابي تحقيقات )دبير كارگروه پسادكتري دانشگاه(، معاون پژوهشي دانشكده يا مركز تحقيقاتي مربوط، و مدير گروه آموزشي يا پژوهشي مربوط است كه در اين شيوه نامه كارگروه ناميده مي‌شود.
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/05
تعداد بازدید:
5594
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal