۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
اموردارویی
تاریخ به روزرسانی: 1397/08/06
  
 

مسئول اموردارويي شهرستان 

 
نام : محدثه
نام خانوادگي :هاشمزهي
مدرك تحصيلي : كارشناس پرستاري
پست الكترونيك :
تلفن مستقيم : 32933846
داخلي :3846

 

 


 
 

امور داروئي شامل:

1- انبار داروئي
2- واحد كامپيوتر ( صدور حواله –رسيد انبار –گزارشهاي دوره اي و000)

3- قسمت صدور سندهاي دارويي خريداري شده

4- واحد برگشت كوپنهاي شير مصنوعي

ب -شرح وظايف پرسنل :

1- مسئوليت امور داروئي شبكه انبار داروئي خريد داروهاي طرح پزشك خانواده داروهاي مورد نيار خانه هاي بهداشت و داروهاي واحدهاي بهداشت خانواده مبارزه با بيماريها- بهداشت روان و بهداشت مدارس و توزيع دارو بين واحدهاي مذكور

2- صدور فاكتور داروهاي تحويلي به مراكزو خانه هاي بهداشت تابعه صدور رسيد انبار داروهاي رسيده از شركتهاي داروئي و امور داروئي معاونت بهداشتي دانشگاه

3- نظارت بر امور دارخانه هاي سطح شهر در بازديدهاي دوره اي واعلام قيمت داروهاي تغيير يافته

4- نظارت بر شيرهاي مصنوعي كوپني داروخانه هاي سطح شهر و جمع آوري و تحويل آن به معاونت دارو و غذا دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

5- نظارت بر خريد داروهاي بيمارستان شهيد دكتر آتشدست

6- رسيدگي نسخ داروئي بيمه روستايي داروخانه هاي سطح شهر بصورت ماهيانه

7- نگهداري و معدوم نمودن داروهاي مكشوفه توسط پرسنل نيروي انتظامي كه از مبادي غير قانوني كشف و ضبط گرديده اند.

 
 
تعداد بازدید: 2414
خراسان جنوبي-شهرستان نهبندان-بلوار امام رضا(ع)-
تلفن: 32933803 الي 32933800,    دورنگار: 05632933803 الي 05632933800,  كدپستي     E-mail: [nehbandan@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal