۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
معرفي واحد
تاریخ به روزرسانی: 1392/05/26

معرفي واحد كارگزيني شبكه :

واحد كارگزيني بعنوان يك واحد ستادي در حيطه شبكه بهداشت ودرمان نهبندان؛مركز بهداشت شهرستان؛بيمارستان شهيد اتشدست و مراكز تابعه شبكه انجام وظيفه مينمايد و كليه امور كارگزيني اين واحدها را تحت پوشش قرار ميدهد.

شرح وظايف:

  1. 1-تهيه پيش نويس نامه هاي مختلف اداري و كارگزيني و احكام مربوطه
  2. 2-تهيه پيش نويس خلاصه پرونده استخدامي كارمندان بطور كامل
  3. 3-بررسي خلاصه پرونده استخدامي كاركنان
  4. 4-رسيدگي به پيشنهادات و تقاضاهاي واصله مربوط به امور استخدام؛تبديل وضع استخدامي؛ترفيع و بازنشستگي و تعيين و برقراري حقوق بازنشستگي و يا وظيفه بگيري
  5. 5-بررسي شكايات كارمندان و تهيه پيش نويس پاسخهاي لازم طبق دستور مقام مافوق
  6. 6-انجام رسيدگيهاي مقدماتي بمنظور تعيين مدت خدمات مختلف كارمندان
  7. 7-راهنمايي شاغلان طبقه در انجام وظايف محوله
  8. 8-امور مربوط به مشمولين خدمت پزشكان وپيراپزشكان و متعهدين خدمت
  9. 9-امور مربوط به مشمولين پيام آورانم بهداشت
  10. 10-انجام ساير امور مربوطه
تعداد بازدید: 1263
خراسان جنوبي-شهرستان نهبندان-بلوار امام رضا(ع)-
تلفن: 32933803 الي 32933800,    دورنگار: 05632933803 الي 05632933800,  كدپستي     E-mail: [nehbandan@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal