۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
كلينيك صبح
تاریخ به روزرسانی: 1398/11/06
 

درمانگاه

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

چشم

دكتر داوري

دكتر حيدري


دكتر بهناز

دكتر درويش پور

 فوق تخصص قرنيه
   دكتر حسيني راد

  
 فوق تخصص شبكيه
 دكتر يعقوبي(كلينيك ديابت)
 دكتر يعقوبي(كلينيك ديابت)
  دكتر يعقوبي (با معرفي نامه)
  

داخلي

دكتر رضواني

دكتر خداشناس

دكتر حيدري

دكتر آذرخشي

دكتر ناصري


دكتر مشرقي مقدم

دكتر آرين

دكتر محمودي راد

دكتر رضايي

 

 

فوق ريه

دكتر مرتضوي


 

 

 

 

فوق گوارش

 

دكتر مهدي آبادي

 

دكتر توكلي

دكتر فخاريان

 

عفوني

 دكتر طاهرپور

دكترآذركار

دكتر ابراهيم زاده

دكتر عابدي

دكتر ضيايي


اطفال

دكترطاهري

دكترنمكين

دكتر شيخاني

      دكتر حسيني   


 

فوق غدد

 


دكتر رضايي

 

 

 

پوست

دكتر قادري

 

زنان

 دكتر قلندرپور
دكترسعيدي

دكتر قنبرزاده

دكتر عطايي
دكتر سعيدي

 

دكتر عليزاده

دكتر سعيدي
دكتر قلندر پور

 دكتر خزائي 
دكترعليزاده
    
دكتر قلندرپور
دكتر انصاري
 

فوق نوزادان
دكتر فعال


دكتر بقراطي

تغذيه

دكتر حسين زاده

  

فوق روماتولوژي

 

دكترصارمي

 

دكتر عتباتي 

 

 

فوق كليه و فشار خون

 

 


 

 

 

گوش و حلق و بيني

دكتر نصرالهي

دكتر اصغري

دكتر سجادي 

دكتر سجادي

دكتر كريمي

دكتر سجادي  

دكتر مفتح


فوق نفرولوژي اطفال

 

دكتر فشاركي نيا

 

 

 دكتر بلندي

 

كلينيك ديابت

دكتر آرين 

دكتر رضايي

دكتر شيردلان

دكتر حيدري

 فوق قلب اطفال

 

 

دكترفرود صالحي

 

 

 

 
تعداد بازدید: 76832
خراسان جنوبي- بيرجند - خيابان غفاري- بيمارستان وليعصر (عج)
تلفن: 9-32443000-056     دورنگار: 32442088-056   كدپستي     E-mail: [@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal