۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
تاريخچه بيمارستان
تاریخ به روزرسانی: 1397/11/27

 معرفي بيمارستان وليعصر(عج)
 

عمليات ساخت بيمارستان وليعصر (عج) در زميني به مساحت 12 هكتارو زير بناي 25000 متر مربع در دو طبقه واقع در خيابان آيت ا... غفاري در سال 1364 آغاز و تا سال 1378 كه موقتا تحويل شده است ادامه يافت.

در پروژه ساخت بيمارستان بهره بردار وزارت بهداشت- درمان و آموزش پزشكي كارفرما وزارت مسكن و شهرسازي و مجري طرح شركت خانه سازي بوده اند.عمليات ساخت و راه اندازي (با اعتبار 27 ميليارد ريال) بر عهده پيمانكاران متعهد از جمله شركت هاي مشهدسازه- توس امكان-ايده ال-گازسو و ....بوده است.

بيمارستان 224 تختخوابي وليعصر بيرجند در آذر ماه 1379 با دو بخش داخلي و اورژانس مورد بهره برداري قرار گرفت و به تدريج بخشهاي پاراكلينيك مانند آزمايشگاه و راديولوژي فعال گرديد. در اواخر سال 1379 بخش اطفال از بيمارستان امام رضا به اين مركز منتقل شد و طي سال 1380 كار انتقال بخشهاي زنان- قلب- زايشگاه – ccu – چشم – گوش و حلق- اعصاب-عفوني و دياليز و اتاق عمل زنان و چشم و گوش به پايان رسيدو درمانگاههاي مرتبط با اين بخشها از جمله واحدهاي شنوايي سنجي و بينايي سنجي نيز فعاليت خود را آغاز نمود. در سالهاي1381 و1382 نيز بخشهاي ويژه اي مانند ICU NICU - درمانگاه پوست و كلينيك بيماران خاص كه تا كنون در اين شهرستان وجود نداشتند راه اندازي شدندو در بهمن 1386 نيز بخش ICU قلب باز و اتاق عمل قلب باز به بهره داري رسيد همچنين در بهمن ماه 1387 بخش MRI افتتاح گرديد . در سال 1388 بخشهاي CCU2 ،آنژيوگرافي ،CT Scan اسپيرال به خدمت باليني و پاراكلينيكي افزوده گرديد.در سال 1389 بخش PICU اطفال نيز به اين مجموعه اضافه شد در طول اين ساله تجهيزات آزمايشگاهي جديدي با قابليت هاي فراوان و صرف وقت كمتر براي آزمايشگاه خريداري گرديد .

بيمارستان ولي عصر (عج) بيمارستاني آموزشي درماني بوده كه هم اكنون داراي 297 تخت فعال  مي باشد كه بخش هاي بستري آن شامل  بخش هاي عفوني - داخلي - داخلي فوق تخصصي - اطفال - PICU- NICU- ICU - ENTو چشم - زنان - زايشگاه و اتاق عمل  وشامل درمانگاه هاي داخلي - اطفال -  گوارش - غدد - كليه و مجاري ادراري - ديابت - قلب   ميباشد وتخت هاي ويژه آن به شرح ذيل مي باشد:
تخت ICU: 13 
تخت NICU : 30
تختPICU : 7

 

 

تعداد بازدید: 4663
خراسان جنوبي- بيرجند - خيابان غفاري- بيمارستان وليعصر (عج)
تلفن: 9-32443000-056     دورنگار: 32442088-056   كدپستي     E-mail: [@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal