۱۳۹۸ سه شنبه ۳۱ ارديبهشت
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
مسئولين/رابطين فناوري اطلاعات
تاریخ به روزرسانی: 1397/05/17
پرسنل مديريت رابطين فناوري اطلاعات
محمد خوشدل
حوزه: رياست
مدرككارشناسي كامپيوتر
ايميل: khoshdel@bums.ac.ir
داخلي: 5080
مستقيم: 05632395080 

محمد خوشدل


مرتضي فاتحي گل
حوزه: معاونت توسعه مديريت و منابع
مدرك: كارشناسي كامپيوتر
ايميل: m.fatehi@bums.ac.ir
داخلي:  5295
مستقيم: 05632395295

مرتضي فاتحي

محمد شاه بيكي
حوزه:مديريت امور پشتيباني و رفاهي
مدرك: كارشناسي كامپيوتر
ايميل: mohammad.shahbeiki@bums.ac.ir
داخلي:5296
مستقيم: 05632395296

تكتم سنجري
حوزه: مديريت امور مالي
مدرك: كارشناسي كامپيوتر
ايميل: sanjarit2@bums.ac.ir
داخلي: 5234
مستقيم: 05632395234

تكتم سنجري

مهدي شيفته
سمت: معاونت بهداشتي
مدرك: كارشناسي كامپيوتر
ايميل: m.shifteh@bums.ac.ir
داخلي: 5454
مستقيم: 05632395454


 
مهدي توسليان
حوزه: معاونت آموزشي -دانشكده پزشكي - دانشكده پرستاري
مدرك: ديپلم نقشه كشي ساختمان
ايميل: tavasolian@bums.ac.ir
داخلي: 5822
مستقيم: 05632395822

مهدي توسليان

ابوالفضل كامراني فرد
حوزه: معاونت تحقيقات-دانشكده دندانپزشكي-مراكز تحقيقاتي
مدرك:كارشناسي كامپيوتر
ايميل:   kamranifard@bums.ac.ir
داخلي: 1212
مستقيم: 32381212

ابوالفضل كامراني فرد

 
مرتضي دري نژاد
حوزه: معاونت دانشجويي و فرهنگي-نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري
مدرك: كارشناسي كامپيوتر
ايميل:m.dorrinezhad@bums.ac.ir
داخلي: 5015-5317
مستقيم: 05632395015- 32395317


سيده فاطمه كاظمي
حوزه: كتابخانه مركزي
مدرك: كارداني كامپيوتر
ايميل: kazemi_sf@bums.ac.ir
داخلي: 1760
مستقيم: 05632381760

سيده فاطمه كاظمي

 
ام البنين استادي
حوزه: دانشكده پيراپزشكي
مدرك: كارداني كامپيوتر
ايميل: ostadi_61@bums.ac.ir
داخلي: 1611
مستقيم: 05632381611

ام البنين استادي

فاطمه سلماني
حوزه: دانشكده بهداشت
مدرك: كارشناسي كامپيوتر
ايميل: ---
داخلي: 1654
مستقيم: 05632381654

 

 

روح اله افشاري
حوزه: معاونت درمان
مدرك: كارشناسي ارشد كامپيوتر -نرم افزار
ايميل: afshar@bums.ac.ir
داخلي: 1330
مستقيم: 05632381330

 روح اله افشاري

زينب طوري
حوزه: معاونت غذا و دارو
مدرك: كارشناسي كامپيوتر
ايميل: R.TORY@bums.ac.ir
داخلي: 5705
مستقيم: 05632395705


 
ميلاد مهدوي
حوزه: بيمارستان رازي
مدرك: كارشناسي كامپيوتر
ايميل:milad.mahdavi@bums.ac.ir
مستقيم: 05632231139 
 

ميلاد مهدوي

زهرا دهقاني
حوزه: بيمارستان وليعصر(ج)
مدرك: كارشناسي كامپيوتر
ايميل: zdehghani@bums.ac.ir
داخلي: 2020
مستقيم: 05632392020


 
امير دادرس مقدم
حوزه: بيمارستان امام رضا(ع)
مدرك: كارشناسي برق
ايميل: A.dadrass@bums.ac.ir
مستقيم: 05632231139

امير دادرس مقدم

ابراهيم جامي
حوزه: بيمارستان وليعصر(عج)
مدرك: كارشناسي مديريت دولتي
ايميل: ebijami@bums.ac.ir
مستقيم: 05632392020

ابراهيم جامي

 
معصومه رحماني
حوزه: شبكه بهداشت و درمان سربيشه
مدرك: كارشناسي كامپيوتر
ايميل: mrahmani@bums.ac.ir
مستقيم: 05623624654


مجيد حسيني نژاد محبي
حوزه: شبكه بهداشت و درمان بشرويه
مدرك: كارشناسي مدارك پزشكي
ايميل: mhossininezhad@bums.ac.ir
مستقيم: 05353227601

 مجيد حسيني نژاد محبي

 

اسماعيل خسروي 
حوزه: شبكه بهداشت و درمان درميان
مدرك: كارشناسي ارشد كامپيوتر-نرم افزار
ايميل: I.khosravi@bums.ac.ir
مستقيم: 05632124792

 اسماعيل خسروي

خديجه احراري

حوزه: مركز بهداشت بيرجند
مدرك: كارشناسي كامپيوتر
ايميل: ahrari@bums.ac.ir
مستقيم: 05632450940

 

 

علي شمس آبادي
حوزه: شبكه بهداشت و درمان سرايان
مدرك: كارداني مبارزه با بيماريها
ايميل: shamsabadi@bums.ac.ir
مستقيم: 05628225409

 

سعيد عصاري

 حوزه: شبكه بهداشت و درمان طبس
 
 مدرك: كارشناسي ارشد كامپيوتر-نرم افزار
 
 ايميل: saeid.assari@bums.ac.ir
 
 مستقيم: 05632383410

 سعيد عصاري

 

احمد رجب زاده
حوزه: بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني
مدرك: كارشناسي ارشد فناوري اطلاعات سلامت
ايميل:ahmad.rajabzadeh@bums.ac.ir
داخلي: 3035
مستقيم: 05632383035
احمد رجب زاده
عباس جهاندار
حوزه: شبكه بهداشت و درمان فردوس
مدرك: كارشناسي كامپيوتر
داخلي: 7022
مستقيم: 05632727301

 

 

جواد رحيم پناه
حوزه: شبكه بهداشت و درمان فردوس
مدرك: كارشناسي كامپيوتر
ايميل: Rahimpanah.j@bums.ac.ir
مستقيم: 05342227301

 

هادي كاشف
حوزه: بيمارستان شهيد چمران فردوس
مدرك: كارشناسي كامپيوتر
ايميل: kashef.h@bums.ac.ir
مستقيم: 05342222801

 هادي كاشف

 

حسين معنوي
حوزه: بيمارستان شهدا قائن
مدرك: كارشناسي كامپيوتر
ايميل: hossein.manavi@bums.ac.ir
مستقيم: 05632565428

 حسين معنوي

عليرضا مظفري نيا
حوزه: بيمارستان شهيد آتشدست نهبندان
مدرك:كارشناسي حسابداري
ايميل: mozafari@bums.ac.ir
مستقيم: 05626222403

 

 

نجمه محمدي پور
حوزه: شبكه بهداشت و درمان نهبندان
مدرك: كارشناسي كامپيوتر
ايميل:mohamadipour@bums.ac.ir
مستقيم: ---مرتضي باقري نژاد

حوزه: شبكه بهداشت و درمان خوسف
مدرك: كارشناسي كامپيوتر
داخلي: 8510
مستقيم: 05631638510
 


منصور پور صادقي

حوزه: شبكه بهداشت و درمان زيركوه
مدرك: كارشناسي كامپيوتر
ايميل:m.poursadeghi@bums.ac.ir
مستقيم: ---

الهه چاجي 

حوزه: شبكه بهداشت و درمان قائن
مدرك: كارشناسي كامپيوتر
ايميل:elaheh.chaji@bums.ac.ir
مستقيم: 32499001 داخلي 162
 

رابطين و مسئولين فناوري اطلاعات

الهه چاجيتعداد بازدید: 7460
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:4
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
خراسان جنوبي، بيرجند، خيابان آيت ا... غفاري، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند، سازمان مركزي، مديريت آمار و فناوري اطلاعات
تلفن:  32395801-056     دورنگار: 31635801-056   كدپستي:9717844741     E-mail: msit[@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal