پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 25 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
ليست جديد ترالي اورژانس ليست جديد ترالي اورژانس 1398/08/29 9
نحوه كاربادستگاه ECONET نحوه كاربادستگاه ECONET 1398/08/11 2
دستورالعمل داروهاباهشداربالا 94 دستورالعمل داروهاباهشداربالا 94 1398/08/11 1
استاندارد دارويي نسخه ششم استاندارد دارويي نسخه ششم 1398/08/11 1
دستورالعمل كنترل عفونت - جديد دستورالعمل كنترل عفونت - جديد 1397/06/17 24
چيدمان ترالي اورژانس 5 كشو - جديد چيدمان ترالي اورژانس 5 كشو - جديد 1397/06/17 34
استاندارد تجهيزات بخش اورژانس(جديد)30028 استاندارد تجهيزات بخش اورژانس(جديد)30028 1397/06/17 18
1395دستورالعمل_پني_سيلين - جديد 1395دستورالعمل_پني_سيلين - جديد 1397/06/17 18
نحوه نگهداری صحیح دارو در منزل نحوه نگهداری صحیح دارو در منزل 1395/08/29 20
نحوه چيدمات ترالي اورژانس چهار كشو نحوه چيدمات ترالي اورژانس چهار كشو 1395/08/29 67
سیفتی باکس 2 سیفتی باکس 2 1395/08/29 28
سیفتی باکس 1 سیفتی باکس 1 1395/08/29 40
راهنمای مواد شیمیایی و گندزادهای مورد استفاده در بیمارستان راهنمای مواد شیمیایی و گندزادهای مورد استفاده در بیمارستان 1395/08/29 19
راهنمای استفاده از فور(حرارت خشک) راهنمای استفاده از فور(حرارت خشک) 1395/08/29 23
راﻫﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﺷﻮک راﻫﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﺷﻮک 1395/08/29 42
راهنمای استفاده از اتوکلاو راهنمای استفاده از اتوکلاو 1395/08/29 55
دستورالعمل کمک های اولیه فوری پس از تماس در کارکنان بهداشتی، ‌درمانی دستورالعمل کمک های اولیه فوری پس از تماس در کارکنان بهداشتی، ‌درمانی 1395/08/29 82
دستورالعمل تزریقات ایمن دستورالعمل تزریقات ایمن 1395/08/29 73
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﮕﻬﺪاری دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻛﺸﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﮕﻬﺪاری دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻛﺸﻦ 1395/08/29 108
تریاژ تریاژ 1395/08/29 13
بخشنامه سفتر یاکسون بخشنامه سفتر یاکسون 1395/08/29 41
استاندارد سازی واحد تزریقات استاندارد سازی واحد تزریقات 1395/08/29 48
اتوکلاو اتوکلاو 1395/08/29 44
آیین نامه اخلاق در پرستاری آیین نامه اخلاق در پرستاری 1395/08/29 28
آموزش تزریقات آموزش تزریقات 1395/08/29 90
<<   <  1  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal