پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 54 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شغل: رياست
نام: دكتر سيد مرتضي
نام خانوادگی: وجدان
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6020
مستقیم: 31626020 دورنگار:

عنوان شغل: معاونت
نام: رضا
نام خانوادگی: جوانمرد
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6060
مستقیم: 31626060 دورنگار:

عنوان شغل: معاونت آموزشي
نام: ناهيد
نام خانوادگی: ازدكي
مدرک تحصیلی: متخصص قلب و عروق
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6208
مستقیم: 31626208 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول فني داروخانه
نام: راضيه
نام خانوادگی: ياسي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6103
مستقیم: 6103 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول امور اداري
نام:
نام خانوادگی:
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6010
مستقیم: 31626010 دورنگار:

عنوان شغل: مترون
نام: فاطمه
نام خانوادگی: دري
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6040
مستقیم: 31626040 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول فناوري اطلاعات
نام: ميلاد
نام خانوادگی: مهدوي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6100
مستقیم: 31626100 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول امور مالي
نام: سلمان
نام خانوادگی: احمدي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6080
مستقیم: 31626080 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول تغذيه
نام: فاطمه
نام خانوادگی: جعفري
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6043
مستقیم: 31626043 دورنگار:

عنوان شغل: كارپرداز
نام: هادي
نام خانوادگی: طيبي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6051
مستقیم: 31626051 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول ترخيص
نام: فاطمه
نام خانوادگی: اسدالهي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6070
مستقیم: 31626070 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول تجهيزات
نام: مهديه
نام خانوادگی: صبوري
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6016
مستقیم: 31626016 دورنگار:

عنوان شغل: كارگزيني
نام: علي
نام خانوادگی: ملكي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6044
مستقیم: 31626044 دورنگار:

عنوان شغل: سوپروايزر كنترل عفونت
نام: زهرا
نام خانوادگی: حميدي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6018
مستقیم: 31626018 دورنگار:

عنوان شغل: امور حقوقي و قرار دادها
نام: محمد امين
نام خانوادگی: اميرابادي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6049
مستقیم: 3162620 دورنگار:

عنوان شغل: مددكار
نام: طاهره
نام خانوادگی: جمالي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6065
مستقیم: 31626065 دورنگار:

عنوان شغل: دبيرخانه
نام: زينب
نام خانوادگی: قوامي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6013
مستقیم: 31626013 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول تاسيسات
نام: هادي
نام خانوادگی: پركار
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6215
مستقیم: 31626215 دورنگار:

عنوان شغل: اموال بيمارستان
نام: محمد
نام خانوادگی: نوروزي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6052
مستقیم: 31626052 دورنگار:

عنوان شغل: واحد استريل
نام: زهرا
نام خانوادگی: زينلي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 6022
مستقیم: 31626022 دورنگار:

<<   <  1 2 3  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal