پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 43 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شغل: نظارت بر امور درمان
نام: محمد حسن
نام خانوادگی: الهي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: elahi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1341
مستقیم: 05632381341 دورنگار: 05632235950

عنوان شغل: معاون درمان
نام: محمود
نام خانوادگی: گنجي فرد
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: ganjim@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1342
مستقیم: 05632381342 دورنگار: 05632235950

عنوان شغل: مسئول فناوري اطلاعات
نام: روح الله
نام خانوادگی: افشاري
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: afshar@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1330
مستقیم: 05632381330 دورنگار: 05632235950

عنوان شغل: مسئول دفتر پرستاري
نام: محمد
نام خانوادگی: ارجمندي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: arjmandi-m@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1325
مستقیم: 05632381325 دورنگار: 05632235950

عنوان شغل: مسئول دفتر
نام: بي بي مرضيه
نام خانوادگی: حسيني
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: hosainy@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1342
مستقیم: 05632381342 دورنگار: 05632235950

عنوان شغل: مسئول حسابداري
نام: فاطمه
نام خانوادگی: شربتدار
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: sharbatdar@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1313
مستقیم: 05632381313 دورنگار: 05632235950

عنوان شغل: مسئول آمار اورژانس
نام: ميثم
نام خانوادگی: رضايي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: meysam.h.rezaei@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1318
مستقیم: 05632381318 دورنگار: 05632235950

عنوان شغل: مدير درمان
نام: غلامرضا
نام خانوادگی: ارجمندي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: arjmandi-md4877@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1310
مستقیم: 05632381310 دورنگار: 05632235950

عنوان شغل: ماما مسئول
نام: نرگس
نام خانوادگی: محمدي قنات
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: N.MOHAMADI@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1340
مستقیم: 05632381340 دورنگار: 05632235950

عنوان شغل: كارشناس هماهنگي اورژانس
نام: عليرضا
نام خانوادگی: عباسي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: abbasi_115@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1317
مستقیم: 05632381317 دورنگار: 05632235950

عنوان شغل: كارشناس هماهنگي اورژانس
نام: حليمه
نام خانوادگی: سيد
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: sayyed14@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5121
مستقیم: 32395121 دورنگار: 32395121

عنوان شغل: كارشناس نظارت بر امور درمان
نام: علي
نام خانوادگی: يوسف زاده
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: yousefzadehali@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1311
مستقیم: 05632381311 دورنگار: 05632235950

عنوان شغل: كارشناس مامايي
نام: سهيلا
نام خانوادگی: افسر
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: afsar.dar@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1340
مستقیم: 05632381340 دورنگار: 05632235950

عنوان شغل: كارشناس كنترل عفونت
نام: آذر
نام خانوادگی: ساجد
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: sajed@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1321
مستقیم: 32381321 دورنگار: 05632235950

عنوان شغل: كارشناس دفتر پرستاري
نام: عبدالرضا
نام خانوادگی: محمدي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: Reza.mohammadi52@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1324
مستقیم: 05632381324 دورنگار: 05632235950

عنوان شغل: كارشناس دفتر پرستاري
نام: سيده سيما
نام خانوادگی: محمدي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: mohammadi.s20@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1322
مستقیم: 05632381322 دورنگار: 05632235950

عنوان شغل: كارشناس دفتر پرستاري
نام: اكرم
نام خانوادگی: خزاعي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: akhazaei.bsn@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1323
مستقیم: 05632381323 دورنگار: 05632235950

عنوان شغل: كارشناس حسابداري
نام: حميد رضا
نام خانوادگی: الله پور
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: allahpoor_115@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1316
مستقیم: 05632381316 دورنگار: 05632235950

عنوان شغل: كارشناس تغذيه
نام: سوري صغري
نام خانوادگی: راغبي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: raghebi_so@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1329
مستقیم: 05632381329 دورنگار: 05632235950

عنوان شغل: كارشناس تجهيزات
نام: امين اله
نام خانوادگی: گلرو
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: amingolrou@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5738
مستقیم: 32395738 دورنگار:

<<   <  1 2 3  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal