پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 38 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شغل: معاون غذا و دارو
نام: غلامرضا
نام خانوادگی: آهني
مدرک تحصیلی: دكتري داروسازي
پست الکترونیک: dr.ahani@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5701
مستقیم: 32395701 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول دفتر-رابط حراست-كارشناس امورداروخانه ها
نام: سيد مهدي
نام خانوادگی: فاطمي
مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد مديريت دولتي
پست الکترونیک: seied-fatemi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5703
مستقیم: 32395703 دورنگار:

عنوان شغل: دبيرخانه
نام: نادره
نام خانوادگی: فاروقي نيا
مدرک تحصیلی: ديپلم
پست الکترونیک: nfarooghi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5732
مستقیم: 32395732 دورنگار: 31631114

عنوان شغل: مسئول امور اداري
نام: علي اصغر
نام خانوادگی: استادي
مدرک تحصیلی: ليسانس-مديريت
پست الکترونیک: modirdanesh@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5730
مستقیم: 32395730 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول امور مالي
نام: سيد محمود
نام خانوادگی: قطباني
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: mghotbani@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5720
مستقیم: 32395720 دورنگار:

عنوان شغل: مدير اداره دارو
نام: علي
نام خانوادگی: راستي
مدرک تحصیلی: دكتري داروسازي
پست الکترونیک: ali.rasti@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5740
مستقیم: 32395740 دورنگار:

عنوان شغل: رييس اداره مواد غذايي ،خوراكي و آشاميدني
نام: راضيه
نام خانوادگی: كفايي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: razi-kafaee@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5760
مستقیم: 32395760 دورنگار:

عنوان شغل: مديرآزمايشگاه كنترل مواد غذايي
نام: زهره
نام خانوادگی: كاميار
مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد مهندسي صنايع غذايي
پست الکترونیک: zohre_kamyar@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5770
مستقیم: 32395770 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول IT
نام: زينب
نام خانوادگی: طوري
مدرک تحصیلی: كارشناسي مهندسي كامپيوتر
پست الکترونیک: zeynab.toori@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5705
مستقیم: 32395705 دورنگار:

عنوان شغل: روابط عمومي-كارشناس صدور پروانه ها
نام: محمدعلي
نام خانوادگی: شريفي نيا
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: m-sharifi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5704
مستقیم: 32395704 دورنگار:

عنوان شغل: كارشناس آرايشي و بهداشتي-مبارزه با قاچاق كالاهاي سلامت محور
نام: راضيه
نام خانوادگی: شاكري
مدرک تحصیلی: كارشناسي ارشد صنايع غذايي
پست الکترونیک: shakeri@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5763
مستقیم: 32395763 دورنگار:

عنوان شغل: تكنسين تاسيسات-كارپرداز
نام: سيد كميل
نام خانوادگی: عسگري
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: s.k.askari@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5722
مستقیم: 32395722 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول دبيرخانه
نام: فاطمه
نام خانوادگی: چهاردهي
مدرک تحصیلی: كارداني حسابداري
پست الکترونیک: fatimach@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5731
مستقیم: 32395731 دورنگار:

عنوان شغل: كارشناس مركزاطلاع رساني داروهاوسموم
نام: سهيلا
نام خانوادگی: مهدوي يكتا
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5749
مستقیم: 32395749 دورنگار:

عنوان شغل: كارشناس امور بيمارستانها
نام: اعظم
نام خانوادگی: سلماني
مدرک تحصیلی: دكتري داروسازي
پست الکترونیک: asalmani@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5741
مستقیم: 32395741 دورنگار:

عنوان شغل: كارشناس بهبود كيفيت و اعتبار بخشي
نام: محمد
نام خانوادگی: مولايي
مدرک تحصیلی: مديريت خدمات بهداشتي درماني
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5743
مستقیم: 32395743 دورنگار:

عنوان شغل: طب سنتي
نام: شهرام
نام خانوادگی: هنرمند
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5750
مستقیم: 32395750 دورنگار:

عنوان شغل: كارشناس دارو
نام: گلديس
نام خانوادگی: جهان بين
مدرک تحصیلی: دكتري داروسازي
پست الکترونیک: goldisjahanbin@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5745
مستقیم: 32395745 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول دپوي مخدر
نام: اكبر
نام خانوادگی: وارسته
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: av1400@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 5748
مستقیم: 32395748 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول تجهيزات پزشكي
نام: محسن
نام خانوادگی: احمدي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 5757
مستقیم: 32395757 دورنگار:

<<   <  1 2  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal